Referencje Żywiec

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi wraz z rozliczeniem kosztów na zadaniu pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z Al. Piłsudskiego oraz dobudowa odcinka drogi w Żywcu”

 


Referencje Słupsk

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”

 


Referencje Obwodnica Nysy

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem np.: „Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41”

 


Referencje A4

Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: „Kontynuacja budowy autostrady A4, Tarnów Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550”

 


Modernizacja zbiornika wodnego Nysa

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Przedsięwzięć Projektu: „Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I”

 


Referencje Chyżne

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na Kontrakcie pod nazwą: „Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Zabornia – Chyżne w km 729+116 – 763+728”

 


Referencje S-7

Budowa drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa (tzw. trasy nowohuckiej) odcinek od węzła drogowego „Rybitwy” (Christo Botewa) do węzła drogowego „Igołomska” wraz z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę