Podpisanie umowy – Rozbudowa ulicy Igołomskiej

13 maja 2019 r. INKO podpisało umowę na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. Więcej

Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic

W dniu 10.05.2019 r. rozpoczęliśmy nadzór inwestorski nad Budową obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym Więcej

Podpisanie umowy – Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic

Dnia 9 maja 2019 r., w konsorcjum z Drogową Trasą Średnicową S.A., podpisaliśmy umowę dotyczącą Więcej

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy

W dniu 15.02.2019 r. rozpoczęliśmy zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż Więcej

Podpisanie umowy – S3 Legnica – Lubawka

Zawarcie w dniu 31.10.2018 r., w konsorcjum z Drogową Trasą Średnicową S.A. (Liderem), umowy na Więcej

Podpisanie umowy – autostrada A-1

Podpisanie w dniu 01.10.2018 r. umowy na: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz Więcej

Podpisanie umowy – obwodnica Włoszczowy

5 stycznia 2018 r. podpisanie umowy na Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji – „Etap Więcej

Rozpoczęcie kontraktu – obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego

W dniu 28 listopada 2017 podpisaliśmy umowę na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót Więcej

Podpisanie umowy – S19

W dniu 28 listopada 2017 podpisaliśmy umowę na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót Więcej

Rozpoczęcie kontraktu – DK1 w Częstochowie

7 listopada 2017 r. rozpoczęcie Świadczenia usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór Więcej