Wykwalifikowana kadra inżynierska oraz doświadczenie, nabyte w ciągu ostatnich 15 lat, gwarantują najwyższą jakość usług. Rzetelna praca i chęć do nieustannego doskonalenia się sprawiły, że firma stała się obecnie jedną z wiodących firm konsultingowych i inżynieryjnych w Polsce. Pełniąc nadzory nad inwestycjami, kluczowymi dla rozwoju infrastruktury w naszym kraju, umacnia swoją pozycję w branży budowlanej.

Zadaniem firmy jest pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w roli Inżyniera Kontraktu według procedur FIDIC. Jako wyspecjalizowana jednostka, Inżynier sprawuje pieczę nad opracowaniem dokumentacji projektowej, technicznym wykonaniem robót oraz ich jakością na wszystkich etapach inwestycji. Konsultant weryfikuje poprawność rozwiązań projektowych, dokonuje odbiorów prowadzonych robót, potwierdza faktycznie wykonane roboty, kontrolując ich zgodność z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Po przekazaniu inwestycji do użytkowania oraz po jej rozliczeniu zapewnia również wsparcie w okresie rękojmi i gwarancji.

Spółka gwarantuje kompleksową obsługę techniczną, formalno-prawną, rozliczeniową, geodezyjną, geologiczną, geotechniczną i laboratoryjną inwestycji.

Zobacz ofertę

Historia INKO

INKO Consulting Sp. z o.o. istnieje na rynku polskim od 2007 roku. Początkowo firma działała głównie jako Podwykonawca. Obecnie z powodzeniem realizuje nadzory nad budową infrastruktury komunikacyjnej na terenie całej Polski.

2007

Założenie firmy w Krakowie

2007 – 2011 Spółka świadczy usługi w branży budowlanej, głównie jako Podwykonawca

2012

Zmiana lokalizacji głównej siedziby firmy na Pszczynę

2013

Pierwszy oficjalny kontrakt drogowy

pomiędzy INKO (Lider Konsorcjum) a GDDKiA: budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów

2014

Pierwszy nadzór nad budową podwieszanego mostu

Most im. Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie

2015

Pierwszy kontrakt kolejowy

modernizacja linii kolejowej E30 Rzeszów – Podłęże

2015

Pierwszy nadzór nad realizacją inwestycji hydrotechnicznej

budowa zbiornika wodnego Nysa

2018

Pierwszy nadzór nad budową tunelu drogowego

w ciągu drogi S3 Bolków – Kamienna Góra

2020

Powrót głównej siedziby firmy do Krakowa

2020

Nowy branding INKO

2021

INKO Consulting drugą największą polską spółką świadczącą usługi nadzoru inwestorskiego na inwestycjach GDDKiA (+25 kontraktów)

2022

15-lecie firmy

Zarząd firmy

Mariusz Potępa

Prezes Zarządu

Założyciel, współwłaściciel oraz Prezes firmy INKO Consulting Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej – Mosty, rocznik 1991. Inżynier posiadający ponad 30-letnie doświadczenie w branży budowlanej, zarówno w projektowaniu i wykonawstwie, jak również w nadzorze, nabyte w firmach Transprojekt Kraków, Prinż S.A., Budimex-Dromex i MP-MOSTY Sp. z o.o. Odpowiedzialny za rozwój oraz kreowanie wizji i polityki Spółki.

Bartłomiej Bala

Członek Zarządu

Założyciel oraz współwłaściciel firmy INKO Consulting Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej – Drogi, rocznik 1997. Inżynier posiadający ponad 25-letnie doświadczenie w branży budowlanej, zarówno w projektowaniu i wykonawstwie, jak również w nadzorze, nabyte w firmach Transprojekt Kraków i MP-MOSTY Sp. z o.o. Odpowiedzialny za rozwój i kreowanie polityki Spółki.

Nasi klienci