Sprawdź nas

Branża drogowa

Dla gospodarki kraju i komfortu społeczeństwa kluczowy jest rozwój sieci dróg szybkiego ruchu i bezpieczne rozwiązania komunikacyjne. W zakresie infrastruktury drogowej, INKO Consulting Sp. z o.o. realizuje nadzory nad budową autostrad, dróg ekspresowych, dróg pozostałych kategorii oraz obwodnic wielu miast na terenie całej Polski. W grudniu 2021 roku firma została uznana drugą największą polską spółką świadczącą usługi nadzoru inwestorskiego na inwestycjach GDDKiA (ponad 25 kontraktów).

Spółka nadzorowała między innymi prace nad budową dwóch odcinków autostrady A-4 Tarnów – Dębica i Rzeszów – Jarosław, drogi ekspresowej S7 na terenie Krakowa, dwóch odcinków drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów.

Aktualnie INKO sprawuje nadzór nad realizacją dróg ekspresowych takich jak: S19 Lublin – Rzeszów (odcinek Janów Lubelski), S52 północna obwodnica Krakowa, S3 zadanie III Bolków – Kamienna Góra, S3 zadanie IV Kamienna Góra – granica państwa, S1 Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) oraz S1 Kosztowy – Bielsko Biała (trzy odcinki).

Branża kolejowa

Budowa i modernizacja linii kolejowych stały się jednym z kluczowych elementów unijnej strategii rozwoju. W zakresie infrastruktury kolejowej, INKO Consulting Sp. z o.o. od 2015 roku nadzoruje kolejne etapy modernizacji międzynarodowej linii kolejowej E30, najpierw na odcinku Kraków – Rzeszów, a następnie na odcinku Jaworzno – Trzebinia – Krzeszowice.

Wciąż trwają prace na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, gdzie roboty wykonywane są w dużym zakresie w zabytkowej części miasta. W latach 2015 – 2017, w rejonie jednego z ważniejszych węzłów komunikacyjnych Krakowa, INKO sprawowało również nadzór nad budową nowej łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Krzemionki (Podwykonawca).

Branża mostowa

Nieodłącznym elementem inwestycji drogowych i kolejowych jest budowa lub modernizacja obiektów inżynierskich. INKO Consulting Sp. z o.o. nadzoruje nie tylko realizację typowych rozwiązań projektowych, lecz również budowę najbardziej spektakularnych obiektów w Polsce, wykonywanych z użyciem nowoczesnych technologii, takich jak np. nasuwanie podłużne.

Firma zarządzała budową mostu podwieszanego na Wiśle w Krakowie w ciągu drogi S7, mostu wantowego nad Wisłokiem w Rzeszowie (Podwykonawca), stalowego mostu o przekroju skrzynkowym na Wiśle w Kamieniu, mostu kolejowego na Wisłoce w Dębicy w ciągu linii kolejowej E30, czy też kompleksu estakad w ramach budowy łącznicy kolejowej w Krakowie.

Obecnie Spółka nadzoruje m.in. budowę 3 mostów podwieszanych na Wiśle typu „Network Arch” i systemu estakad w samym centrum Krakowa, realizowanych w ramach modernizacji linii kolejowej E30 oraz budowę 560-metrowego mostu w ciągu północnej obwodnicy Krakowa, wykonywanego metodą nasuwania podłużnego.

Branża tunelowa

Obiekty tunelowe nie należą jeszcze do popularnych w naszym kraju, tym cenniejsze jest doświadczenie, które zdobywa Spółka. W ramach pełnienia nadzoru nad drogami ekspresowymi S1, S3 oraz S52, w ich ciągu INKO Consulting Sp. z o.o. sprawuje kontrolę nad budową 6 tuneli o łącznej długości ponad 5,6 km.

Tunele w ciągu północnej obwodnicy Krakowa zostaną wykonane metodą częściowo odkrywkową z zastosowaniem technologii ścian szczelinowych. Po wykonaniu ich konstrukcji prowadzony jest wykop podstropowy wraz z jednoczesną zasypką płyty stropowej. Jeden z tuneli na trasie S3 Bolków – Kamienna Góra będzie zrealizowany w wykopie za pomocą rusztowań stacjonarnych. Pozostałe trzy tunele zostaną wydrążone w technologii NATM – Nowej Austriackiej Metody Górniczej, opartej na cyklicznym wysadzaniu górotworu. Jeden z nich o długości ok. 2,3 km jest aktualnie jednym z najdłuższych tuneli drogowych w Polsce.

Branża hydrotechniczna

Budowle hydrotechniczne to nie tylko wielkie zapory i elektrownie wodne. To również wały przeciwpowodziowe, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, czasze zbiorników wodnych i inne elementy gospodarki wodnej. INKO Consulting Sp. z o.o. również w tej dziedzinie budownictwa świadczyło nadzór inwestorski. W latach 2015-2016 Spółka nadzorowała modernizację zbiornika wodnego Nysa. Następnie w okresie pomiędzy 2017-2021 sprawowała kontrolę nad modernizacją jazów odrzańskich w Januszkowicach, Wróblinie i Zwanowicach.

Nadzór nad realizacją inwestycji na europejskim poziomie

Kluczowym elementem rozwoju aglomeracji i gospodarki Polski oraz wzrostu komfortu społeczeństwa jest dynamiczny rozkwit sieci transportu, gwarantujący szybkie i bezpieczne rozwiązania komunikacyjne. Do realizacji tych inwestycji na najwyższym, europejskim poziomie niezbędny jest niezawodny nadzór inwestorski. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Spółka z powodzeniem, od wielu lat świadczy swoje usługi na terenie całej Polski. Typowe projekty czy nowe wyzwania w postaci innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych – każdy sprawowany nadzór jest okazją do zdobycia doświadczenia, które procentuje i jest gwarancją dalszych sukcesów. Wartość robót budowlanych zarządzanych przez firmę przekroczyła już 14 mld PLN.