Branża Hydrotechniczna

ZBIORNIK WODNY NYSA

MODERNIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO NYSA

„Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I”: Przedsięwzięcie I: „Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rz. Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65+100) do rejonu Kubic (km 55+500) wraz z istniejącymi budowlami” Przedsięwzięcie II: „Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika”

Czas trwania kontraktu: 10.2015 – 12.2016
Lokalizacja: Nysa
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone