Branża Drogowa Mostowa

Most im. Tadeusza Mazowieckiego przez Wisłok

 • INWESTOR

  Gmina Rzeszów, MZD w Rzeszowie

 • CZAS REALIZACJI

  09.2014 – 11.2015 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  162 690 658,41 zł brutto

 • LOKALIZACJA

  Rzeszów, woj. podkarpackie

INKO Consulting Sp. z o.o. jako Podwykonawca pełniło nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzało Kontraktem pn.: „Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok”.

 

MOST PODWIESZANY O REKORDOWEJ WYSOKOŚCI PYLONU

Pod koniec 2015 roku, po zaledwie 15 miesiącach od rozpoczęcia budowy, ukończono nowy most drogowy przez rzekę Wisłok w Rzeszowie. Będący głównym elementem inwestycji Most im. Tadeusza Mazowieckiego jest niewątpliwie jednym z najbardziej spektakularnych obiektów mostowych w Polsce. Ten 5-przesłowy most, o długości 482 m, został podwieszony do pylonu o wysokości całkowitej aż 108,5 m, co czyni go drugim co do wysokości mostem w Polsce. Kontrakt nadzorowany przez INKO obejmował również budowę dwujezdniowej drogi klasy G o długości około 1,8 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, łączącej ulicę Załęską z ulicą Lubelską w Rzeszowie. Do wykonania mostu MD-7 zużyto około 17,3 tony stali zbrojeniowej, prawie 2 tony stali na konstrukcję stalową pomostu oraz około 27,2 tys. m3 betonu. Konstrukcję pomostu podtrzymują wanty o długości łącznej 9,4 km i całkowitej długości splotów 393, 42 km.

 

ZAKRES ROBÓT:

 • budowa dwujezdniowej drogi klasy G łączącej skrzyżowanie ulic Załęskiej i Rzecha z ul. Lubelską o łącznej długości 1,8 km;
 • przebudowa ulic krzyżujących (Lubelskiej, Ciepłowniczej, Załęskiej);
 • budowa jednopoziomowych skrzyżowań z drogami przecinającymi: rondo na ul. Lubelskiej dwupasowe o średnicy zewnętrznej 55m, dwa skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą i ul. Załęską, obydwa wyposażone w sygnalizację świetlną;
 • budowa mostu podwieszonego o długości 482 m nad zbiornikiem wody technologicznej PGE EC, rzeką Wisłok i ul. Wioślarską;
 • budowa chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż całej trasy;
 • budowa dróg dojazdowych i ciągów pieszo jezdnych dla zapewnienia komunikacji lokalnej;
 • budowa zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych;
 • budowa / przebudowa / zabezpieczenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej;
 • przebudowa przejazdu kolejowego na torze bocznicowym do Elektrociepłowni Rzeszów;
 • budowa ekranów akustycznych;
 • budowa kanalizacji deszczowej;
 • budowa oświetlenia drogi;
 • wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykonanie iluminacji mostu, systemu kamer zewnętrznych oraz monitoringu mostu;
 • wykonanie świetlnego oznakowania przeszkodowego pylonu;
 • wykonanie zabezpieczenia brzegów rzeki Wisłok i wykonanie zabezpieczę ewentualnych innych cieków wodnych;
 • wycinka i nasadzenia zieleni;
 • rozbiórki budynków i elementów dróg istniejących;
 • budowa / przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej (branży energetycznej, teletechnicznej, wod-kan-gaz);
 • wzmocnienie podłoża gruntowego nasyp przeciążający/pale CMC.

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:

 • klasa techniczna drogi – G;
 • kategoria ruchu – KR5;
 • liczba jezdni – 2;
 • ilość pasów ruchu – 2;
 • szerokość pasa ruchu – 2×3,5 m;
 • szerokość wyspy rozdzielającej – 1,5 m;
 • szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 2×3,5 m;
 • skrajnia pionowa – min. 4,6 m.

 

PARAMETRY TECHNICZNE MOSTU NAD RZEKĄ WISŁOK:

 • długość konstrukcji nośnej: 482,0 m;
 • szerokość całkowita ustroju nośnego: 28,5 m;
 • ilość przęseł: 5;
 • rozpiętości teoretyczne przęseł: 3×30+150+240 m;
 • przeszkody: zbiornik wody technologicznej PGE EC, rzeka Wisłok, ul. Wioślarska;
 • konstrukcja nośna: zespolona, dwubelkowa;
 • wysokość konstrukcyjna 2,45 m;
 • wysokość pylonu od góry fundamentu: 108.5 m;
 • posadowienie obiektu: pośrednie, wbijane pale prefabrykowane;
 • ilość want: 4x16szt;
 • klasa nośności obiektu: „A”.

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone