Branża Drogowa Mostowa

DW 747, Most na Wiśle w m. Kamień

 • INWESTOR

  ZDW w Lublinie

 • CZAS REALIZACJI

  09.2012 r. – 08.2015 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  209 896 003,23 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Kamień, woj. lubelskie

W ramach zadania INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzało Kontraktem pn.: „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych”.

Budowa ponad kilometrowej przeprawy przez Wisłę w istotny sposób usprawniła poruszanie się pomiędzy centralnymi ośrodkami w Lublinie, Radomiu i Kielcach a pozostałymi obszarami Polski wschodniej, zastępując konieczność korzystania z promu w Solcu lub podróży w górę rzeki do Annopola, bądź w dół do Puław, gdzie znajdują się najbliższe mosty na Wiśle. Czas podróży na drugą stronę rzeki uległ znacznemu skróceniu – z co najmniej godziny do około 3 minut.

Będący głównym elementem inwestycji 10 przęsłowy obiekt jest mostem drogowym niskowodnym o długości całkowitej 1 026,6 m (wzdłuż płyty) i szerokości całkowitej 19,94 m, w tym dwa pasy ruchu po 3,50 m, dwa pasy awaryjne po 2,50 m, ciąg pieszo rowerowy 4,00 m oraz chodnika 1,5 m. Ustrój mostu stanowi dziesięcioprzęsłowa skrzynka stalowa o wysokości konstrukcyjnej 4,12 m, usztywniona podłużnymi żebrami. Przeprawa została zrealizowana częściowo metodą nasuwania podłużnego. Po wysunięciu i umiejscowieniu pierwszych elementów mostu przy przyczółkach zostały zespawane kolejne części. Ponadto zbudowano drogi dojazdowe przez przeprawę, drogę dojazdową do i wzdłuż wałów przeciwpowodziowych i ekrany akustyczne. Niezbędnym była również przebudowa i remont budowli hydrotechnicznych w postaci tamy podłużnej na lewym brzegu i tamy poprzecznej na prawym brzegu.

 

 

ZAKRES ROBÓT:

ROBOTY DROGOWE:

 • droga wojewódzka o długości ok. 795,49 m i dróg dojazdowych;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego.

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI DW 747:

 • klasa techniczna drogi – GP;
 • kategoria ruchu – KR5;
 • prędkość projektowa Vp – 100 km/h;
 • liczba jezdni – 1;
 • liczba pasów ruchu – 2;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • ciąg pieszo rowerowy – 4,0 m;
 • chodnik – 1,5 m;
 • 2 pasy awaryjne – 2×2,5 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • Most na Wiśle o długości i szerokości całkowitej odpowiednio: 1 026,6 m i 19,94 m;
 • hydrotechniczne budowle liniowe (tamy);
 • 3 przepusty dla zwierząt małych;
 • 4 przepusty drogowe.

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone