Branża Drogowa Mostowa

DW747 Most na Wiśle w m. Kamień

 • INWESTOR

  ZDW w Lublinie

 • CZAS REALIZACJI

  09.2012 r. – 08.2015 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  209 896 003,23 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Kamień, woj. lubelskie

INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzało Kontraktem pn.: „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych”.

 

PONAD KILOMETROWA PRZEPRAWA PRZEZ WISŁĘ

W sierpniu 2015 r. zakończono prace przy budowie mostu na Wiśle w m. Kamień w ciągu drogi wojewódzkiej DW747. Budowa ponad kilometrowej przeprawy przez Wisłę w istotny sposób usprawniła poruszanie się pomiędzy centralnymi ośrodkami w Lublinie, Radomiu i Kielcach a pozostałymi obszarami Polski wschodniej, zastępując konieczność korzystania z promu w Solcu lub podróży w górę rzeki do Annopola, bądź w dół do Puław, gdzie znajdują się najbliższe mosty na Wiśle. Czas podróży na drugą stronę rzeki uległ znacznemu skróceniu – z co najmniej godziny do około 3 minut.

Będący głównym elementem inwestycji obiekt jest mostem drogowym niskowodnym o długości całkowitej 1 026,6 m (wzdłuż płyty) i szerokości całkowitej 19,94 m, w tym dwa pasy ruchu po 3,50 m, dwa pasy awaryjne po 2,50 m, ciąg pieszo rowerowy 4,00 m oraz chodnik 1,5 m. Ustrój mostu stanowi dziesięcioprzęsłowa skrzynka stalowa o wysokości konstrukcyjnej 4,12 m, usztywniona podłużnymi żebrami. Przeprawa została zrealizowana częściowo metodą nasuwania podłużnego. Po wysunięciu i umiejscowieniu pierwszych elementów mostu przy przyczółkach zostały zespawane kolejne części. Ponadto zbudowano drogi dojazdowe przez przeprawę, drogę dojazdową do i wzdłuż wałów przeciwpowodziowych i ekrany akustyczne. Niezbędnym była również przebudowa i remont budowli hydrotechnicznych w postaci tamy podłużnej na lewym brzegu i tamy poprzecznej na prawym brzegu.

 

ZAKRES ROBÓT:

 • budowa drogi wojewódzkiej o długości ok. 795,49 m;
 • budowa dróg dojazdowych;
 • budowa 8 obiektów inżynierskich w tym mostu na Wiśle;
 • przebudowa i remont budowli hydrotechnicznych liniowych;
 • budowa systemu odwodnienia drogowego (powierzchniowego oraz wgłębnego);
 • budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe);
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne);
 • wzmocnienie podłoża gruntowego;
 • wyburzanie budynków;
 • realizacja nasadzeń (zieleń);

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI DW747:

 • klasa techniczna drogi – GP;
 • kategoria ruchu – KR5;
 • prędkość projektowa Vp – 100 km/h;
 • liczba jezdni – 1;
 • liczba pasów ruchu – 2;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 4,0 m;
 • szerokość chodnika – 1,5 m;
 • szerokość pasów awaryjnych – 2×2,5 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 1 most na Wiśle o długości całkowitej 1 026,6 m;
 • 4 przepusty drogowe;
 • 3 przepusty dla zwierząt małych;

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone