Branża Drogowa Mostowa

A4 Rzeszów – Jarosław

 • INWESTOR

  GDDKiA o/Rzeszów

 • CZAS REALIZACJI

  01.2015 r. – 11.2016 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  969 991 139,14 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Rzeszów – Jarosław, woj. podkarpackie

W ramach zadania INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzało Kontraktem pn.: „Kontynuacja budowy autostrady A-4 na odcinku Rzeszów – Jarosław”.

 

Inwestycja obejmuje budowę autostrady A-4 na odcinku Rzeszów (Węzeł Wschodni) – Jarosław (Węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Roboty drogowe obejmowały budowę samej autostrady A4 oraz przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z planowaną autostradą A4, budowę węzłów autostradowych: „Łańcut”, „Przeworsk”, budowę Miejsc Obsługi Podróżnych Łukawiec, Palikówka, Budy i Młyniska, dróg dojazdowych do terenu Obwodu Utrzymania Autostrady na Węźle Wierzbna, dróg serwisowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na trasie powstało 28 wiaduktów, 7 mostów (na rzekach Wisłok, Stary Wisłok, Mikośka, Żołynianka, Sawa i nad Kanałem Mirocińskim) oraz 44 przepusty i przejścia dla zwierząt. Główne cele inwestycji to ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego, skomunikowanie terenów przygranicznych poprzez autostradę A4. Poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie oddziaływania transportu drogowego na środowisko.

 

ZAKRES ROBÓT:

ROBOTY DROGOWE:

 • autostrada A4 o długości 41,20 km;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego;
 • system odwodnienia drogowego;
 • drogi serwisowe i wewnętrzne obsługujące przyległy teren;
 • wjazdy, zjazdy i przejazdy awaryjne;
 • urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Łukawiec, Palikówka, Budy i Młyniska;
 • węzły: Łańcut i Przeworsk.

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI A4:

 • klasa techniczna drogi – A;
 • kategoria ruchu – KR6;
 • prędkość projektowa Vp – 120 km/h;
 • liczba jezdni – 2;
 • liczba pasów ruchu – 2;
 • szerokość pasa ruchu – 3,75 m;
 • pas dzielący wraz z opaskami – 12 m;
 • pas awaryjny – 3,0 m;
 • pobocze gruntowe – min. 1,5 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – 4,7 m.

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 28 wiaduktów drogowych w tym 12 w ciągu drogi;
 • 7 mostów w ciągu drogi;
 • 2 przejazdy gospodarcze;
 • 44 przepusty i przejścia dla zwierząt.

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone