Branża Drogowa Mostowa

S3 Zadanie IV Kamienna Góra – granica Państwa

 • INWESTOR

  GDDKiA o/Wrocław

 • CZAS REALIZACJI

  06.2019 r. – obecnie

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  879 696 969,70 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Kamienna Góra, Lubawka, woj. dolnośląskie

 • STRONA INWESTYCJI

  s3-kamiennagora-granicapanstwa.pl

W ramach zadania INKO Consulting Sp. z o.o. pełni nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządza Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok.15,3 km”.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S3 (A4) – Lubawka na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa. Łączna długość odcinka objętego opracowaniem wynosi ok. 15,3 km. W ramach inwestycji wybudowane zostaną m. in. 3 węzły drogowe Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka oraz liczne obiekty inżynierskie, zarówno w ciągu drogi jak i nad drogą ekspresową S3. Główne cele inwestycji to ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego, skomunikowanie terenów przygranicznych poprzez autostradę A4 i sieć dróg ekspresowych z centralną Polską. Poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie oddziaływania transportu drogowego i ruchu tranzytowego na środowisko. Powyższy odcinek stanowi część projektowanej trasy Świnoujście – Szczecin – Lubawka i część Central European Transport Corridor (CETC-ROUTE65), łączący Skandynawię przez porty Świnoujście i Szczecin oraz Czechy i Austrię z północnymi Włochami.

ZAKRES ROBÓT:

 ROBOTY DROGOWE:

 • droga ekspresowa S3 o długości ok. 15,3 km;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego;
 • system odwodnienia drogowego;
 • drogi serwisowe i wewnętrzne obsługujące przyległy teren;
 • wjazdy, zjazdy i przejazdy awaryjne;
 • urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Południe oraz Lubawka.

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI S3:

 • klasa techniczna drogi – S;
 • kategoria ruchu – KR7;
 • prędkość projektowa Vp – 100 km/h;
 • liczba jezdni – 2;
 • liczba pasów ruchu – 2;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • pas dzielący wraz z opaskami – 5 m;
 • szerokość opaski – 0,5 m;
 • pas awaryjny – 2,5 m;
 • pobocze gruntowe – min. 0,75 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – 4,7 m.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 5 wiaduktów drogowych nad drogą;
 • 12 obiektów inżynierskich w ciągu drogi;
 • 3 przejazdy gospodarcze;
 • przejścia dla zwierząt;
 • 13 przepustów dla celów ekologicznych.

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone