Branża Drogowa Mostowa

S3 Zadanie IV Kamienna Góra – granica Państwa

 • INWESTOR

  GDDKiA o/Wrocław

 • CZAS REALIZACJI

  06.2019 r. – 09.2023 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  846 575 340,68 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Kamienna Góra, Lubawka, woj. dolnośląskie

INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzało Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok.15,3 km”.

 

NOWA DROGA EKSPRESOWA DO GRANICY PAŃSTWA

W październiku 2023 roku, po 37 miesiącach od rozpoczęcia budowy, odcinek trasy S3 od węzła Kamienna Góra do granicy państwa koło Lubawki został oddany do ruchu. Zakres robót obejmował budowę odcinka drogi ekspresowej S3 o przekroju dwujezdniowym, dwóch pasach ruchu w każdym kierunku i długości około 15,3 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Oprócz budowy drogi klasy S roboty kontraktowe obejmowały również przebudowę istniejących dróg poprzecznych, budowę 3 węzłów drogowych Kamienna Góra Północ, Południe i Lubawka oraz budowę 24 obiektów mostowych o łącznej długości ponad 4,5 km.

 

Nowa droga ekspresowa zapewni wysokiej klasy, szybkie i bezpieczne połączenie drogowe w ruchu krajowym i międzynarodowym na kierunku północ – południe. Jej zadaniem jest skomunikowanie terenów przygranicznych poprzez sieć dróg ekspresowych z centralną Polską. Droga ekspresowa S3 stanowić będzie główne połączenie od Świnoujścia i Szczecina (największego zespołu portowego na Bałtyku) aż do Lubawki (granica państwa z Czechami) oraz jednocześnie fragment międzynarodowej trasy E65, leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym (TEN-T). Przejmując większość ruchu tranzytowego z dróg krajowych, inwestycja wpłynie na ich poprawę przepustowości, poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu na terenie obszarów zabudowanych oraz radykalnie zmniejszy oddziaływanie transportu drogowego na środowisko.

 

24 OBIEKTY MOSTOWE O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI PONAD 4,5 KM

Na ponad 15-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej wzniesiono aż 24 obiekty mostowe. Obiekty te mają łączną długość ponad 4,5 km, co stanowi prawie 30 proc. długości całego odcinka. W ciągu trasy zbudowano 11 obiektów w tym aż 6 o długości ponad 400 m. 14-przęsłowy obiekt WS-41 wykonano z belek typu T. Pozostałe 5 (WS-40, WS-47, WS-49, WS-52 i WS-54) wykonano metodą nasuwania podłużnego, z żelbetowych ustrojów nośnych o przekroju skrzynkowym. Najdłuższym obiektem był 14-przęsłowy most WS-54 o długości przekraczającej 621 m, natomiast najbardziej skomplikowanym technologicznie obiektem był nieco krótszy (607 m) 12-przęsłowy most WS-40. Jest to przeprawa mostowa o ustroju hybrydowym: 9-przęseł stanowi skrzynka żelbetowa, a 3 ostatnie przęsła wykonano jako wolnopodparte z belek prefabrykowanych. Ponadto 5 wiaduktów wykonano jako obiekty poprzeczne. Na trasie wybudowano również 3 przejazdy gospodarcze oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych.

 

NASUWANIE PODŁUŻNE

Metoda nasuwania podłużnego, wymyślona przez Fritza Leonhardta, polega na wykonywaniu konstrukcji mostu segmentami. Ich produkcja odbywa się na wytwórni, specjalnie przygotowanym stanowisku, które najczęściej znajduje się przed przyczółkiem obiektu. Gotowy odcinek pomostu zostaje przesunięty na kolejne podpory na łożyskach ślizgowych za pomocą specjalnego układu pras hydraulicznych, aby zrobić miejsce do wykonania kolejnego elementu. Metoda ta jest bardzo efektywna, ponieważ zapewnia szybsze wykonywanie konstrukcji oraz brak ingerencji w przestrzeń pod obiektem. Jej dodatkową zaletą jest także ograniczenie przestrzeni, na której prowadzone są roboty budowlane oraz ułatwienie transportu materiałów budowlanych.

 

 

ZAKRES ROBÓT:

 • budowa drogi ekspresowej S3 o długości ok. 15,3 km;
 • przebudowa istniejących dróg poprzecznych 6km;
 • budowa dróg serwisowych o długości ok. 16 km;
 • budowa węzłów Kamienna Góra Północ i Południe oraz Lubawka;
 • budowa 24 obiektów mostowych o łącznej długości ponad 4,5 km;
 • budowa 4,5 km ciągów pieszo-rowerowych;
 • budowa wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych;
 • budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu;
 • budowa systemu odwodnienia drogowego (powierzchniowego oraz wgłębnego);
 • budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna);
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne);
 • wzmocnienie podłoża gruntowego;
 • wyburzanie budynków;
 • nasadzenia zieleni.

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI S3:

 • klasa techniczna drogi – S;
 • kategoria ruchu – KR7;
 • prędkość projektowa Vp – 100 km/h;
 • liczba jezdni – 2;
 • liczba pasów ruchu – 2;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – 5 m;
 • szerokość opaski – 0,5 m;
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m;
 • szerokość pobocza gruntowego -min. 0,75 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – 4,7 m;

 

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 5 wiadukty drogowe;
 • 11 obiektów w ciągu drogi;
 • 5 dodatkowych obiektów w ciągu łącznic;
 • 3 przejazdy gospodarcze;
 • 13 przepustów dla celów ekologicznych;

 

 

 

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone