Branża Mostowa

Most nad Dunajcem w Wierzchosławicach

 • INWESTOR

  ZDW w Krakowie

 • CZAS REALIZACJI

  10.2021 r. – 11.2023 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  141 115 304,45 zł brutto

 • LOKALIZACJA

  Wierzchosławice, woj. małopolskie

INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn.: „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”

 

NAJDŁUŻSZY MOST W MAŁOPOLSCE

W listopadzie 2023 roku zakończono prace przy budowie połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej (SAG) w Tarnowie i Zakładami Grupy Azoty. Zakres robót obejmował budowę 2 obiektów inżynierskich oraz przebudowę branżowych sieci podziemnych. Kluczowym elementem inwestycji była budowa przeprawy mostowej przez rzekę Dunajec. Nowy most nad Dunajcem, o długości przekraczającej 815 m, jest obecnie najdłuższym mostem w Małopolsce i jednym z 10 najdłuższych obiektów mostowych w Polsce. Funkcją obiektu jest bezkolizyjne przeprowadzenie drogi wojewódzkiej DW973 nad rzeką Dunajec, ujęciem wody Kępa Bogumiłowicka oraz bocznicami kolejowymi zakładu prefabrykacji Strunbet.

 

MOST O REKORDOWEJ DŁUGOŚCI PRZĘSŁA

Nowy 12-przęsłowy most nad Dunajcem wykonano jako układ trzech belek ciągłych M1, M2 oraz M3. Rozpiętości przęseł dostosowano do istniejących przeszkód terenowych. Ustrój niosący obiektu wykonano z betonu sprężonego w postaci dwudźwigarowej belki dla przęseł 1-7 (obiekt M-1) oraz 11-12 (obiekt M-3), natomiast przęsła 8-10 (obiekt M-2) wykonano w postaci jednokomorowej skrzyni o zmiennej wysokości. Dla obiektów M1 i M3, o maksymalnej rozpiętości przęsła równej 51,5 m, przyjęto stałą wysokość konstrukcji 2,50 m. Przęsła 8-10 obiektu M2 zaprojektowano o zmiennej wysokości od 8,50 m bezpośrednio nad podporami do 3,50 w środku ich rozpiętości. Przęsło główne nr 9, o rekordowej rozpiętości aż 185,0 m, znajduje się bezpośrednio nad rzeką Dunajec. Nowy most pod Tarnowem posiada aktualnie najdłuższe w Polsce przęsło wykonane w technologii betonowania nawisowego.

 

METODA NAWISOWA

Konstrukcję części nadwieszonej nad nurtem rzeki wykonano metodą nawisową (wspornikową). Betonowanie nawisowe zakłada montaż kolejnych segmentów przęsła przy użyciu trawelerów. Przęsło nurtowe podzielono na 36 segmentów o długości około 5 metrów każdy. Roboty prowadzono jednocześnie na 4 wózkach nawisowych CWS startując z podpór na przeciwległych brzegach rzeki i stopniowo wykonując poszczególne segmenty. Betonowano jednocześnie segmenty po obu stronach segmentu startowego, tak aby zachować równowagę konstrukcji. Po sprężeniu kabli górnych odspajano deskowanie, a następnie przy pomocy urządzeń hydraulicznych wózki przejeżdżały na nowo wykonywany segment i były ustawiane w pozycji do betonowania. Ostatni element – zwornik mostu – został zabetonowany w grudniu 2022 roku. Do wykonania nowego mostu nad Dunajcem łącznie zużyto około 2836 ton stali zbrojeniowej, 495 ton stali sprężającej oraz 15,52 tys. m3 betonu.

 

 

ZAKRES ROBÓT:

 • budowa mostu nad Dunajcem;
 • budowa przepustu drogowego;
 • przebudowa sieci branżowych;

 

PARAMETRY TECHNICZNE MOSTU NAD DUNAJCEM:

 • długość całkowita 815,6 m;
 • zmienna szerokość 13,9-14,35 m;
 • przeszkody: Dunajec, ujęcie wody Kępa Bogumiłowicka, bocznice kolejowe;
 • klasa techniczna drogi – G;
 • ilość jezdni – 1;
 • liczba pasów ruchu – 2;
 • szerokość jezdni – 8,3 m
 • szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 3,8 m;
 • szerokość wyniesionego pobocza technicznego – 1,8 m;
 • ilość przęseł: 12;
 • rozpiętości przęseł obiektu M1: 51,5+5×50,0+42,5 m;
 • rozpiętości przęseł obiektu M2: 100,0+185,0+100,0 m;
 • rozpiętości przęseł obiektu M3: 30,0+48,0 m;
 • najdłuższe przęsło główne: 185,0 m;
 • wysokość konstrukcyjna obiektów M1 i M3: 2,5 m;
 • wysokość konstrukcyjna obiektu M2: 3,5-8,5 m;
 • posadowienie obiektu: pośrednie, wbijane pale prefabrykowane;

 

DO BUDOWY MOSTU ZUŻYTO ŁĄCZNIE:

 • łączna długość pali wbijanych: 7442,5 mb
 • stal zbrojeniowa: 2836 ton
 • stal sprężająca: 495 ton
 • beton fundamentów: 2541 m3
 • beton podpór: 2845 m3
 • beton ustroju nośnego M1: 3525 m3
 • beton ustroju nośnego M2: 5764 m3
 • beton ustroju nośnego M3: 844 m3

 

 

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone