Branża Drogowa Mostowa Tunelowa

S3 Zadanie III Bolków – Kamienna Góra

 • INWESTOR

  GDDKiA o/Wrocław

 • CZAS REALIZACJI

  10.2018 r. – obecnie

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  1 536 856 988,60 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Bolków, Kamienna Góra, woj. dolnośląskie

 • STRONA INWESTYCJI

  s3-bolkow-kamiennagora.pl

W ramach zadania INKO Consulting Sp. z o.o. pełni nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządza Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km”.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S3 (A4) – Lubawka na odcinku od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km. W ramach inwestycji wybudowane zostanie 11 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej S3, 4 obiekty nad drogą ekspresową S3, 2 tunele drogowe o długości ok. 2300 m i ok. 320 m oraz Miejsce Obsługi Podróżnych. Główne cele inwestycji to ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego, skomunikowanie terenów przygranicznych poprzez autostradę A4 i sieć dróg ekspresowych z centralną Polską. Poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie oddziaływania transportu drogowego na środowisko, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z DK3 i DK5 poza rejon miasta Jawor i Bolków.

ZAKRES ROBÓT:

ROBOTY DROGOWE:

 • droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego;
 • system odwodnienia drogowego;
 • drogi serwisowe i wewnętrzne obsługujące przyległy teren;
 • wjazdy, zjazdy i przejazdy awaryjne;
 • urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Miejsce Obsługi Podróżnych MOP Jaczków.

 PARAMETRY TECHNICZNE DROGI S3:

 • klasa techniczna drogi – S;
 • kategoria ruchu – KR7;
 • prędkość projektowa Vp – 100 km/h;
 • liczba jezdni – 2;
 • liczba pasów ruchu – 2;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • pas dzielący wraz z opaskami – 5 m;
 • szerokość opaski – 0,5 m;
 • pas awaryjny – 2,5 m;
 • pobocze gruntowe -min. 0,75 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – 4,7 m.

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 2 tunele drogowe;
 • 4 wiadukty drogowe nad drogą;
 • 11 mostów i wiaduktów w ciągu drogi;
 • przejścia gospodarcze;
 • przejścia dla zwierząt;
 • 14 przepustów dla celów ekologicznych.

DRĄŻENIE TUNELU TS-26 (4.12.2020 r. – 22.02.2022 r.)

W lutym 2022 roku, po 14 miesiącach nieustannych prac, zakończono drążenie tunelu TS-26. Obiekt ten, o długości ok. 2,3 km, jest jednym z najdłuższych tuneli drogowych w Polsce. Na jego konstrukcję składają się: 2 nawy główne dla ruchu pojazdów, 8 przejść ewakuacyjnych poprzecznych, 1 przejazd awaryjny w środku oraz 150 nisz różnego przeznaczenia. Tunel wykonano metodą NATM, opartą na wykorzystaniu górotworu jako konstrukcji nośnej. Obudowę wstępną zrealizowano za pomocą specjalistycznego sprzętu, poprzez cykliczne wysadzanie, wywożenie urobku, torkretowanie i kotwienie konstrukcji. Po około 3 tysiącach cykli, dziennie wykonując około 4 zabiory w każdej nawie, wydrążono tunel. Przy jego budowie łącznie zużyto około 550 ton materiałów wybuchowych, wywieziono 528 629 m3 urobku oraz zastosowano 32 818 m3 betonu natryskowego. Aktualnie trwa wykonanie hydroizolacji oraz obudowy ostatecznej. Szacuje się zapotrzebowanie na beton konstrukcyjny w ilości 71 765 m3.

 

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone