Branża Drogowa Mostowa

S19 Janów Lubelski – Lasy Janowskie

 • INWESTOR

  GDDKiA o/Lublin

 • CZAS REALIZACJI

  11.2017 r. – 11.2023 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  273 129 206,41 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Janów Lubelski, woj. Lubelskie

INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzało Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ” Część nr 3: odc. realizacyjny Janów Lubelski (węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lub. Południe” – bez węzła) – węzeł „Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy Janowskie”(z węzłem), długość ok 8 km”.

 

NOWY 8 KM ODCINEK DROGI EKSPRESOWEJ S19

W połowie czerwca 2021 r. oddano do ruchu nowy odcinek trasy S19 Janów Lubelski – Lasy Janowskie przez Park Lasy Janowskie. Zakres robót obejmował budowę odcinka drogi ekspresowej S19 o przekroju dwujezdniowym, dwóch pasach ruchu w każdym kierunku i długości około 8,27 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Oprócz budowy drogi klasy S roboty kontraktowe obejmowały również budowę węzła drogowego Lasy Janowskie typu trąbka z obsługą wszystkich relacji, łączącego istniejącą drogę krajową DK19 z drogą ekspresową S19. Ponadto dokonano korekty przebiegu drogi krajowej nr 19, sąsiadujących dróg gminnych, a także wybudowano dodatkowe jezdnie w celu obsługi terenów przyległych do trasy S19. Docelowo na zewnątrz korpusu drogowego trasy głównej przewidziano rezerwę pod trzeci pas ruchu. Nowy odcinek drogi ekspresowej S19 Janów Lubelski – Lasy Janowskie stanowi fragment międzynarodowego szlaku Via Carpatia i główną oś transportową w województwie lubelskim.

 

16 OBIEKTÓW W TYM AŻ 12 PRZEJŚĆ DLA ZWIERZĄT

Na nowym odcinku drogi ekspresowej S19 wzniesiono 16 obiektów inżynierskich w tym 13 obiektów mostowych oraz 3 przepusty. W ramach Kontraktu wykonano 2 wiadukty, 2 mosty na rzece Trzebensz oraz aż 12 przejść dla zwierząt różnej wielkości. Większość obiektów wykonano w ciągu projektowanej trasy głównej lub przebudowywanej drogi krajowej DK19. Mosty nad rzeką Trzebensz to jednoprzęsłowe obiekty o długości około 24 m, wykonane z belek strunobetonowych typu „T”. Podobnej długości jest wiadukt drogowy w ciągu S19 nad drogą krajową DK19. Jedynie 2 obiekty wykonano jako obiekty poprzeczne (nad drogą S19). Na węźle Lasy Janowskie wybudowano 2-przęsłowy wiadukt drogowy o konstrukcji płytowo-belkowej i długości ponad 53 m. Poprzecznie do trasy głównej wzniesiono również górne przejście dla zwierząt dużych o długości całkowitej około 155 m i szerokości ponad 107 m. Obiekt ten został wykonany  jako konstrukcja powłokowo-gruntowa, stalowa z tubosidera połówkowego (4 szt.) opartego na 7 podporach żelbetowych. Fundamenty przyczółków wykonano w postaci ław żelbetowych częściowo zabezpieczonych larsenami, posadowionymi bezpośrednio na gruncie. Funkcją obiektu jest bezpieczne przeprowadzenie zwierząt dużych typu żubr, jeleń, łoś, wilk, itp. nad nowymi drogami (S19, DK19 i DJL-11). Przejścia małe (3 przepusty) wykonano jako ramy zamknięte żelbetowe z prefabrykatów o wymiarach 2,5m x 2,0m. Pozostałe przejścia dla zwierząt wykonano jako żelbetowe zintegrowane w kształcie ramy otwartej o długości obiektów 14-16,8 m.

 

ZAKRES ROBÓT:

 • budowa drogi ekspresowej S19 o długości ok. 8,27 km;
 • budowa węzła drogowego: Lasy Janowskie;
 • przebudowa istniejących dróg poprzecznych;
 • przebudowa drogi krajowej DK19;
 • budowa dróg serwisowych;
 • budowa 16 obiektów inżynierskich;
 • budowa wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych;
 • budowa systemu odwodnienia drogowego (powierzchniowego oraz wgłębnego);
 • budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna);
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne);
 • budowa ogrodzenia na długości całej trasy głównej;

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI S19:

 • klasa techniczna drogi – S;
 • kategoria ruchu – KR7;
 • prędkość projektowa Vp – 100 km/h;
 • liczba jezdni – 2;
 • liczba pasów ruchu – 2;
 • docelowa liczba pasów ruchu – 3;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – 5 m;
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m;
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 0,75 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – 5,0 m;

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 12 przejść dla zwierząt, w tym 3 przepusty;
 • 2 mosty;
 • 2 wiadukty;

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone