Branża Drogowa Mostowa

S17 Część I granica województw – Skrudki

 • INWESTOR

  GDDKiA o/Lublin

 • CZAS REALIZACJI

  10.2015 r. – 11.2020 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  651 426 858,32 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Skrudki, Kurów, woj. Lubelskie

INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzało Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła), obejmującą: Część nr 1: odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem)”.

 

PONAD 20 KM ODCINEK DROGI EKSPRESOWEJ

Pod koniec 2020 r. zakończono prace przy budowie odcinka trasy S17 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do miejscowości Skrudki. Zakres robót obejmował budowę odcinka drogi ekspresowej S17 o przekroju dwujezdniowym, dwóch pasach ruchu w każdym kierunku i długości około 20,17 km i wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Oprócz budowy drogi klasy S roboty kontraktowe obejmowały również przebudowę istniejących dróg poprzecznych, budowę obwodów utrzymania drogowego i miejsc obsługi podróżnych oraz budowę węzłów drogowych Ryki, Moszczanka, Skrudki. Węzeł Ryki wzniesiono jako węzeł typu trąbka z obsługą wszystkich relacji, natomiast dwa pozostałe wykonano typu karo z dużym rondem, które efektywnie zarządza ruchem lokalnym. Docelowo nowy odcinek drogi ekspresowej S17 Warszawa – Hrebenne (granica z Ukrainą) w ciągu trasy europejskiej E372 połączył aglomerację warszawską z Lubelszczyzną i poprowadził ruch dalej w kierunku Lwowa, tworząc główną oś transportową w województwie lubelskim. Dodatkowo w ciągu trasy głównej przewidziano również rezerwę pod trzeci pas ruchu.

 

NOWA NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO

Nowością na terenie województwa lubelskiego jest nawierzchnia trasy głównej, która została wykonana z betonu cementowego C35/45 dyblowanego i kotwionego. Wykonanie nawierzchni odbywało się przy użyciu zestawu maszyn, które jednocześnie układają dwie warstwy z betonu wbudowując przy tym dyble i kotwy pomiędzy warstwy. Po stwardnieniu betonu, nawierzchni nadawana jest tekstura przy użyciu zacieraczki. Kolejnym etapem jest wykonanie nacięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni oraz wypełnienie ich profilem gumowym. Ogółem w ramach Kontraktu ułożono około 362 tys. m2 nawierzchni betonowej.

 

44 OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Na nowym odcinku drogi ekspresowej wzniesiono łącznie 44 obiekty inżynierskie, w tym 28 obiektów mostowych oraz 16 przepustów. Wykonano 5 przejść dla zwierząt. Trzy z nich zlokalizowane są pod drogą S17, a dwa pod drogą DK17. Obiekty te to wiadukty jednoprzęsłowe wykonane z belek prefabrykowanych typu „T” lub „Kujan”. Przejścia dla zwierząt zostały również zintegrowane z czterema obiektami, pełniącymi inne funkcje. Wzniesiono 15 wiaduktów drogowych, 7 z nich w ciągu drogi S17 (pod drogą), natomiast 8 wiaduktów wykonano jako obiekty poprzeczne (nad drogą S17). Ustroje nośne tych obiektów wykonano z belek prefabrykowanych typu „T”, typu „MG” lub typu „Kujan” oraz jako ustroje z betonu sprężonego. Wybudowano 6 mostów, w tym 4 mosty w ciągu trasy głównej. Najdłuższym z nich jest 3-przęsłowy most na rzece Wieprz o długości całkowitej 187 m. Ustrój nośny tego obiektu stanowi konstrukcja zespolona stalowo-betonowa. Konstrukcję stalową zespoloną posiada również 2-przęsłowa kładka dla pieszych wykonana nad drogą S17. Na trasie wybudowano również przejście podziemne dla pieszych o konstrukcji żelbetowej ramy zamkniętej i długości około 34 m.

 

ZAKRES ROBÓT:

 • budowa drogi ekspresowej S17 odc. I o długości ok. 20,17 km;
 • budowa węzłów drogowych: Ryki, Moszczanka, Skrudki;
 • przebudowa istniejących dróg poprzecznych;
 • przebudowa drogi krajowej DK17;
 • budowa dróg serwisowych;
 • budowa OUD Ryki, Moszczanka (Obwód Utrzymania Drogowego);
 • budowa MOP Niwa Babicka, Sarny (Miejsca Obsługi Podróżnych);
 • budowa 44 obiektów inżynierskich;
 • budowa wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych;
 • budowa systemu odwodnienia drogowego (powierzchniowego oraz wgłębnego);
 • budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna);
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne);
 • budowa ogrodzenia na długości całej trasy głównej;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego;
 • wyburzanie budynków;

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI S17:

 • klasa techniczna drogi – S;
 • kategoria ruchu – KR7;
 • prędkość projektowa Vp – 100 km/h;
 • liczba jezdni – 2;
 • liczba pasów ruchu – 2;
 • docelowa liczba pasów ruchu – 3;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – 12 m;
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m;
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 0,75 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – 5,0 m;

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 6 mostów, w tym 4 w ciągu drogi;
 • 7 wiaduktów w ciągu drogi;
 • 5 przejść dla zwierząt;
 • 8 wiaduktów nad drogą;
 • 1 kładka dla pieszych nad drogą;
 • 1 przejście podziemne;
 • 16 przepustów;

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone