Branża Drogowa Mostowa

DK73 Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej

 • INWESTOR

  GDDKiA o/Kraków

 • CZAS REALIZACJI

  07.2018 r.  –  05.2021 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  102 071 362,98 zł brutto

 • LOKALIZACJA

  Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie

INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzało Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73”.

 

NOWA OBWODNICA DĄBROWY TARNOWSKIEJ

Pod koniec maja 2021 r. zakończono prace przy budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 o długości około 6,9 km. Zakres robót obejmował budowę jednojezdniowej drogi dwupasowej klasy GP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Roboty kontraktowe obejmowały również przebudowę dróg poprzecznych. W miejscach skrzyżowań obwodnicy z drogami poprzecznymi zapewniono 4 skrzyżowania o ruchu okrężnym. Wybudowana obwodnica odciąży centrum Dąbrowy Tarnowskiej z ruchu tranzytowego na kierunku Kielce – Tarnów i poprzez ograniczenie ruchu w centrum miasta poprawi warunki życia mieszkańców. Zwiększy się również bezpieczeństwo uczestników ruchu.

 

15 OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Na prawie 7 km odcinku obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej wzniesiono łącznie 15 obiektów inżynierskich, w tym 6 obiektów mostowych oraz 9 przepustów – dwa z nich z funkcją przejścia dla zwierząt. W ciągu trasy głównej wykonano 5 wiaduktów oraz most drogowy nad potokiem Bagienica. Wzniesiono 3 wiadukty o długości przekraczającej 80 m, w tym 2 zlokalizowane nad linią kolejową nr 115 Tarnów – Szczucin. Wiadukty te to 3-przęsłowe obiekty o ustroju płytowo-belkowym. Długość całkowita najdłuższego z nich wynosi ponad 116 m. Pozostałe 2 obiekty to bliźniacze 1-przęsłowe wiadukty wykonane z belek prefabrykowanych typu T27.

 

ZAKRES ROBÓT:

 • budowa jednojezdniowej drogi krajowej DK73 o długości ok. 6,9 km;
 • przebudowa dróg poprzecznych;
 • przebudowa drogi bocznej klasy G o długości ok. 250 m;
 • przebudowa drogi bocznej klasy Z o długości ok. 185 m;
 • budowa dróg dojazdowych (serwisowych) o długości ok. 5,5 km;
 • budowa 4 skrzyżowań o ruchu okrężnym;
 • budowa 15 obiektów inżynierskich;
 • budowa wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych;
 • budowa i przebudowa chodników;
 • budowa zatok postojowych do kontroli pojazdów;
 • budowa systemu odwodnienia drogowego (powierzchniowego oraz wgłębnego);
 • budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe);
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzania podczyszczające wody, przejścia dla zwierząt);
 • wykonanie nasadzeń zieleni;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego;

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI DK73:

 • klasa techniczna drogi – GP;
 • kategoria ruchu – KR5, odcinkowo KR-6;
 • prędkość projektowa Vp = 80 km/h;
 • liczba jezdni – 1;
 • ilość pasów ruchu – 2;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • szerokość obustronnej opaski – 2×0,5 m;
 • szerokość pobocza ulepszonego – min 2,50 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – min. 4,7 m;

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 5 wiaduktów drogowych;
 • most drogowy nad potokiem Bagienica;
 • 9 przepustów w tym 2 z funkcją przejścia dla zwierząt;

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone