Branża Drogowa Mostowa

S10 Obwodnica Wałcza

 • INWESTOR

  GDDKiA o/Szczecin

 • CZAS REALIZACJI

  07.2020 r. – 08.2021 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  198 704 828,07 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Wałcz, woj. Zachodniopomorskie

INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzało Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10”

 

NOWA PONAD 17 KM OBWODNICA WAŁCZA

W grudniu 2020 r. oddano do ruchu odcinek obwodnicy Wałcza o długości około 17,78 km. Zakres robót obejmował dokończenie robót na odcinku drogi ekspresowej S10 o przekroju dwujezdniowym, dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Oprócz budowy drogi klasy S wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą roboty kontraktowe obejmowały również przebudowę istniejących dróg poprzecznych oraz budowę węzłów drogowych Wałcz Zachód, Wałcz Północ, Wałcz Wschód, Witankowo. Wybudowana obwodnica wyprowadziła ruch tranzytowy z Wałcza. Poprzez ograniczenie ruchu w centrum miasta poprawiła warunki życia jego mieszkańców jak również zwiększyła bezpieczeństwo uczestników ruchu.

 

21 OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Na ponad 17 km odcinku obwodnicy Wałcza wzniesiono łącznie 21 obiektów mostowych oraz liczne  przepusty. W ciągu trasy głównej wykonano 2 mosty, 4 wiadukty , 4 przejścia ekologiczne oraz 2 estakady. Najdłuższym obiektem na Kontrakcie jest nasuwana podłużnie 13-przęsłowa Estakada E-2 o długości ponad 764 m, wykonana z żelbetowej skrzynki o wysokości konstrukcyjnej 3,5 m. Ustrój nośny drugiej Estakady E-1 o długości 278 m stanowi konstrukcja dwubelkowa z betonu sprężonego. Przejścia oraz 1 most wykonano z prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych. Inne obiekty w ciągu drogi S10 wykonano z belek prefabrykowanych typu T (3 obiekty), o ustroju nośnym w postaci ramy otwartej lub płytowo-belkowym (po 1 obiekcie). Pozostałe 9 wiaduktów drogowych wykonano jako obiekty poprzeczne nad drogą S10. Wszystkie prócz WD-01 to obiekty 2-przęsłowe o długości około 40-50 m o ustrojach płytowo-belkowych lub wykonane z belek prefabrykowanych typu T. Najbardziej wyróżniającym się wiaduktem poprzecznym jest jednoprzęsłowy, wolnopodparty wiadukt WD-01 o konstrukcji łukowej ze ściągiem i długości całkowitej przekraczającej 66 m.

 

ZAKRES ROBÓT:

 • dokończenie robót na odcinku drogi ekspresowej S10 (km 0 +020,00-17+805,23) o długości ok. 17,78 km;
 • przebudowa DK22 wraz z drogami dojazdowymi;
 • przebudowa DW163 wraz z drogami dojazdowymi;
 • budowa dróg dojazdowych;
 • budowa węzłów drogowych: Wałcz Zachód, Wałcz Północ, Wałcz Wschód, Witankowo;
 • dokończenie 21 obiektów mostowych;
 • budowa wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych;
 • dokończenie systemu odwodnienia drogowego (powierzchniowego oraz wgłębnego);
 • budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe);
 • dokończenie urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne);
 • budowa ogrodzenia na długości całej trasy głównej;
 • zagospodarowanie terenów przyległych – drzewa, krzewy, trawniki;
 • wykonanie kanału technologicznego długości około 9,6 km;
 • budowa zbiorników;

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI S10

 • klasa techniczna drogi – S;
 • kategoria ruchu – KR7;
 • prędkość projektowa Vp – 100 km/h;
 • liczba jezdni – 2;
 • liczba pasów ruchu – 2;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – 4,5 m;
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m;
 • szerokość poboczy gruntowych – 2×1,25 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – 4,7 m;

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 2 mosty w ciągu drogi S10;
 • 2 estakady w ciągu drogi S10;
 • 4 wiadukty w ciągu drogi S10;
 • 9 wiaduktów nad drogą S10;
 • 4 przejścia ekologiczne;
 • przepusty;

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone