Branża Drogowa Mostowa

S11 Obwodnica Kępna

 • INWESTOR

  GDDKiA o/Opole

 • CZAS REALIZACJI

  08.2017 r. – 08.2021 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  148 551 224,71 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Kępno, woj. Wielkopolskie

INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzało Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II”.

 

DRUGI ODCINEK OBWODNICY KĘPNA

W sierpniu 2021 r. zakończono prace przy budowie drugiego odcinka obwodnicy Kępna. Zakres robót obejmował budowę odcinka drogi ekspresowej S11 o długości około 6,8 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Mniej więcej połowę trasy głównej wykonano jako odcinek o przekroju dwujezdniowym, dwóch pasach ruchu w każdym kierunku (km 5+274-8+660), natomiast pozostała część nowej obwodnicy to odcinek jednojezdniowy (km 8+660-12+174). Oprócz budowy drogi klasy S roboty kontraktowe obejmowały również przebudowę istniejących dróg poprzecznych oraz budowę 2 węzłów drogowych Kępno Wschód i Baranów. Wybudowana obwodnica odciąży centrum Kępna z ruchu tranzytowego i poprzez ograniczenie ruchu w centrum miasta poprawi warunki życia jego mieszkańców jak również zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu.

 

9 OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Na prawie 7 km odcinku obwodnicy Kępna wzniesiono łącznie 9 obiektów mostowych oraz  6 przepustów.  W ciągu trasy głównej wykonano 4 wiadukty oraz 2 mosty z funkcją przejścia dla dużych zwierząt. Wszystkie z ww. obiektów wykonano jako jednoprzęsłowe o konstrukcji z prefabrykowanych belek sprężonych typu T. Pod trasą główną wybudowano jeszcze 1 przejście dla zwierząt o konstrukcji stalowo-łukowej z blach falistych. Jako obiekty poprzeczne nad drogą S11 wzniesiono 2 wiadukty drogowe. Są to obiekty dwuprzęsłowe o konstrukcji płytowo-belkowej z betonu sprężonego.

 

ZAKRES ROBÓT:

 • budowa odcinka dwujezdniowej drogi S11 o długości ok. 3,3 km;
 • budowa odcinka jednojezdniowej drogi S11 o długości ok. 3,5 km;
 • budowa łącznika do istniejącej drogi DK11 o długości ok. 1,32 km;
 • budowa węzłów drogowych: Kępno Wschód, Baranów;
 • przebudowa istniejących dróg poprzecznych;
 • budowa 15 obiektów inżynierskich;
 • budowa wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych;
 • budowa systemu odwodnienia drogowego (powierzchniowego oraz wgłębnego);
 • budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna);
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne);
 • budowa ogrodzenia na długości całej trasy głównej;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego;

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI S11

Odcinek dwujezdniowy km 5+274-8+660 (dł. 3,3 km)

 • klasa techniczna drogi – S;
 • kategoria ruchu – KR7;
 • prędkość projektowa Vp – 100 km/h;
 • liczba jezdni – 2;
 • liczba pasów ruchu – 2;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – 5,0 m;
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m;
 • szerokość poboczy utwardzonych – 1,25 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – 5,0 m;

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI S11

Odcinek jednojezdniowy km 8+660-12+174 (dł. 3,5 km)

 • klasa techniczna drogi – S;
 • kategoria ruchu – KR7;
 • prędkość projektowa Vp – 80 km/h;
 • liczba jezdni – 1;
 • liczba pasów ruchu – 2;
 • szerokość pasa ruchu – 3,75 m;
 • szerokość opaski zewn. – 2 x 1,25 m;
 • szerokość poboczy utwardzonych – 1,50 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – 5,0 m;

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 4 wiadukty w ciągu drogi S11;
 • 2 mosty w ciągu S11;
 • 2 wiadukty nad drogą S11;
 • 1 dolne przejście dla zwierząt;
 • 6 przepustów;

 

 

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone