Branża Drogowa Mostowa

S17 Część II Skrudki – Kurów

 • INWESTOR

  GDDKiA o/Lublin

 • CZAS REALIZACJI

  9.2015 r. – 03.2020 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  272 858 841,24 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Skrudki, Kurów, woj. Lubelskie

INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzało Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła), obejmującą: Część nr 2: odcinek węzeł „Skrudki” (bez węzła) – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła)”.

 

PONAD 13 KM ODCINEK DROGI EKSPRESOWEJ

W pierwszym kwartale 2020 r. zakończono prace przy budowie odcinka trasy S17 Skrudki – Kurów. Zakres robót obejmował budowę odcinka drogi ekspresowej S17 o przekroju dwujezdniowym, dwóch pasach ruchu w każdym kierunku i długości około 13,16 km i wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Oprócz budowy drogi klasy S roboty kontraktowe obejmowały również przebudowę istniejących dróg poprzecznych oraz budowę obwodów utrzymania drogowego i węzła drogowego typu trąbka koło miejscowości Żyrzyn. Docelowo nowy odcinek drogi ekspresowej S17 Warszawa – Hrebenne (granica z Ukrainą) w ciągu trasy europejskiej E372 połączył aglomerację warszawską z Lubelszczyzną i poprowadził ruch dalej w kierunku Lwowa, tworząc główną oś transportową w województwie lubelskim. Dodatkowo w ciągu trasy głównej przewidziano również rezerwę pod trzeci pas ruchu.

 

NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO

Nowością na terenie województwa lubelskiego jest nawierzchnia trasy głównej, która została wykonana z betonu cementowego C35/45 dyblowanego i kotwionego. Wykonanie nawierzchni odbywało się przy użyciu zestawu maszyn, które jednocześnie układają dwie warstwy z betonu wbudowując przy tym dyble i kotwy pomiędzy warstwy. Po stwardnieniu betonu, nawierzchni nadawana jest tekstura przy użyciu zacieraczki. Kolejnym etapem jest wykonanie nacięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni oraz wypełnienie ich profilem gumowym. Ogółem w ramach Kontraktu ułożono około 257 tys. m2 nawierzchni betonowej.

 

42 OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Na nowym odcinku drogi ekspresowej wzniesiono łącznie 42 obiekty inżynierskie, w tym 11 obiektów mostowych oraz 31 przepustów. Nad drogą ekspresową S17 oraz istniejącą drogą krajową DK17 wykonano 3 górne przejścia dla zwierząt o długości około 62 m i szerokości konstrukcyjnej ponad 51 m każdy. Są to obiekty 3-przęsłowe o ustroju nośnym z prefabrykowanych strunobetonowych belek typu „T”. Nad trasą główną wybudowano również 3 wiadukty o ustroju nośnym belkowo-płytowym z betonu sprężonego. Najdłuższy z nich to 3-przęsłowy obiekt o długości przekraczającej 76 m, natomiast dwa pozostałe to konstrukcje 2-przęsłowe o długości około 50 m. W ciągu trasy głównej zbudowano 4 obiekty, posiadające dwie niezależne konstrukcje dla każdej jezdni, w tym 3 wiadukty i most nad rzeką Duży Pioter. Pierwszy wiadukt to jednoprzęsłowy obiekt nad drogą wojewódzką DW824 o ustroju nośnym belkowo-płytowym z betonu sprężonego. Dwa pozostałe to jednonawowe obiekty o ustroju ramowym zamkniętym. Nad rzeką Duży Pioter wykonano 2 jednoprzęsłowe mosty belkowo-płytowe z betonu sprężonego o długości około 34 m. Pierwszy został wzniesiony w ciągu trasy głównej, natomiast drugi w ciągu drogi krajowej DK17.

 

ZAKRES ROBÓT:

 • budowa drogi ekspresowej S17 odc. II o długości ok. 13,16 km;
 • budowa węzła drogowego: Żyrzyn;
 • przebudowa istniejących dróg poprzecznych;
 • przebudowa drogi krajowej DK17;
 • budowa dróg serwisowych;
 • budowa OUD Żyrzyn (Obwód Utrzymania Drogowego);
 • budowa 42 obiektów inżynierskich;
 • budowa wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych;
 • budowa systemu odwodnienia drogowego (powierzchniowego oraz wgłębnego);
 • budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna);
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne);
 • budowa ogrodzenia na długości całej trasy głównej;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego;
 • wyburzanie budynków;

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI S17:

 • klasa techniczna drogi – S;
 • kategoria ruchu – KR7;
 • prędkość projektowa Vp – 100 km/h;
 • liczba jezdni – 2;
 • liczba pasów ruchu – 2;
 • docelowa liczba pasów ruchu – 3;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – 12 m;
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m;
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 0,75 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – 5,0 m;

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 4 obiekty w ciągu drogi S17;
 • 1 most w ciągu DK17;
 • 3 wiadukty nad drogą S17;
 • 3 górne przejścia dla zwierząt;
 • 31 przepustów;

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone