MOST NA WIŚLE W M. KAMIEŃ

Pełnienie funkcji Inżyniera oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu: „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych”

Czas trwania kontraktu: 09.2012 – 08.2015
Lokalizacja: Kamień
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie