A4 RZESZÓW – JAROSŁAW

Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „Kontynuacja budowy autostrady A-4 na odcinku Rzeszów – Jarosław”
Czas trwania kontraktu: 01.2015 – 11.2016 (+ 15m-cy okresu gwarancyjnego)
Lokalizacja: Rzeszów – Jarosław
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Rzeszów