PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S19

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ” z podziałem na 3 części.

Czas trwania kontraktu: 26.11.2017 – 26.04.2023
Lokalizacja:Kraśnik – Sokołów Podlaski
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Lublin