Branża Kolejowa Mostowa

Łącznica kolejowa Zabłocie – Krzemionki

 • INWESTOR

  PKP PLK S.A.

 • CZAS REALIZACJI

  10.2015 r. – 12.2017 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  249 698 990,43 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Kraków, woj. Małopolskie

INKO Consulting Sp. z o.o. jako Podwykonawca pełniło nadzór nad realizacją zadania pn.: „Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki”

 

KOLEJ GÓRĄ – KRAKOWSKA ŁĄCZNICA KOLEJOWA

Krótsza i bardziej komfortowa podróż z Krakowa do Zakopanego, wygodna obsługa pasażerów na dwóch nowoczesnych przystankach, łatwy dostęp z pociągu do komunikacji miejskiej – to efekty uzyskane dzięki budowie nowej łącznicy kolejowej w ścisłym centrum Krakowa.

 

Krakowska łącznica kolejowa to zespół trzech estakad i dwóch  wiaduktów o łącznej długości ponad 1,1 km. Jej konstrukcja, składająca się z 28 stalowych przęseł, jest podtrzymywana przez 30 filarów mierzących od 8 do 15 metrów. Rozpiętość najdłuższego przęsła obiektu, nad skrzyżowaniem ulic Powstańców Wielkopolskich i Wielickiej, wynosi aż 81,0 m. Przęsła dowożone były na plac budowy z zakładów prefabrykacji w 20- i 30-metrowych częściach, a następnie montowane przy użyciu dźwigu na podporach tymczasowych i spawane.

 

W ramach inwestycji przebudowano również prawie 9 km torów, 6,5 km sieci trakcyjnej i 6 rozjazdów kolejowych, wzniesiono 20 obiektów inżynierskich oraz zbudowano dwa nowe przystanki osobowe: Kraków Zabłocie i Kraków Podgórze (dawniej: Kraków Krzemionki). Te nowoczesne przystanki, pełniące równocześnie rolę centrów przesiadkowych, zapewniają podróżnym łatwy dostęp z pociągu do komunikacji miejskiej. Dobrze oznakowane, zadaszone perony z wiatami i ławkami oraz system informacji pasażerskiej poprawiają komfort obsługi podróżnych. Podróżni mogą szybko i sprawnie zmienić środek transportu z kolei na komunikację miejską i odwrotnie. Na przystankach znajdują się również windy oraz schody ruchome, dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

 

Dzięki wybudowanej łącznicy kolejowej podróżni zyskali szybkie, bezpieczne i bezpośrednie połączenia kolejowe z Krakowa do Skawiny, Oświęcimia i dalej do Zakopanego. Pasażerowie pociągów dalekobieżnych nie będą już czekali na zmianę lokomotywy na stacji Kraków Płaszów, lecz bezpośrednio z Krakowa Głównego pojadą w stronę Tatr. Do budowy łącznicy wykorzystano 6,7 tys. ton stali konstrukcyjnej, ponad 3,1 tys. ton stali zbrojeniowej oraz 25,5 tys. ton betonu.

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE W CIĄGU BEZKOLIZYJNEJ ŁĄCZNICY

W celu bezkolizyjnego przeprowadzenia toru nr 1 i 2 linii nr 91 nad punktami usługowymi i ciągami komunikacji pieszej projektowanego przystanku Kraków – Zabłocie wykonano wiadukt WK 1. Estakada ES-1 przeprowadza tor nr 1 łącznicy nad ul. Dąbrowskiego, ul. Wielicką oraz łącznicą do Estakady Obrońców Lwowa. Tor nr 2 przeprowadzono kolejno nad ul. Dekerta (ES-2a), następnie nad linią kolejową nr 91 (WK-2) i na koniec nad ul. Wielicką oraz łącznicą do Estakady Obrońców Lwowa (ES-2b). Łącznie wykonano 3 estakady kolejowe, o konstrukcji stalowo-betonowej z jazdą pośrednią. Ustroje obiektów składają się z 2 stalowych dźwigarów poprzecznie połączonych ze sobą korytem zespolonym. Dźwigary mają przekrój skrzynek prostokątnych. WK-1 to wiadukt kolejowy o konstrukcji zespolonej, ramowej z jazdą górą. Obiekt składa się z 2 bliźniaczych konstrukcji, każda z nich zrobiona jest z czterech stalowych dźwigarów zespolonych z żelbetowym korytem balastowym. WK-2 to konstrukcja belkowa stalowo-betonowa, o dwóch dźwigarach, z jazdą dołem. Łączna długość obiektów mostowych wykonanych w ciągu linii kolejowej wynosi ponad 1,1 km.

 

ZAKRES ROBÓT:

 • przebudowa torowiska o długości 8,8 km pojedynczego toru;
 • przebudowa sieci trakcyjnej o długości 6,5 km;
 • przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym SRK;
 • budowa 2 przystanków osobowych: Kraków Zabłocie, Kraków Podgórze;
 • przebudowa okolicznych dróg;
 • przebudowa sieci uzbrojenia terenu;

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 3 estakady kolejowe;
 • 2 wiadukty kolejowe;
 • 2 kładki peronowe;
 • 1 peron ziemny;
 • 2 przejścia podziemne;
 • 10 konstrukcji oporowych;

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone