Branża Kolejowa Mostowa

Łącznica kolejowa Zabłocie – Krzemionki

 • INWESTOR

  PKP PLK S.A.

 • CZAS REALIZACJI

  10.2015 r. – 12.2017 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  249 698 990,43 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Kraków, woj. Małopolskie

INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór nad realizacją zadania pn.: „Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki”.
Wybudowany w centrum Krakowa w dzielnicy Podgórze zespół estakad i wiaduktów posłużył połączeniu linii kolejowych, usprawniając komunikację i skracając czas podróży. Inwestycja zlokalizowana jest między przystankiem osobowym Kraków Zabłocie położonym na linii nr 91 Kraków Główny – Medyka a przystankiem osobowym Kraków Krzemionki (obecnie Podgórze) położonym na linii nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim. Linie kolejowe nr 91 Kraków Główny – Medyka, nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim, nr 603 Kraków Prokocim Towarowy PRD – Kraków Bonarka są liniami magistralnymi dwutorowymi, zelektryfikowanymi, normalnotorowymi o znaczeniu państwowym. Linia nr 91 stanowi część ciągu E30. Nowo wybudowana linia nr 624 włączyła się w dotychczasową linię nr 603 w rejonie przystanku Kraków Krzemionki i na odcinku Kraków Zabłocie – Kraków Bonarka. Linia 603 na odcinku od wiaduktu nad ul. Wielicką do rejonu istniejącego przystanku Kraków Krzemionki została wpięta w tory linii nr 94, istniejąca dwutorowa linia nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Kraków Krzemionki została zredukowana do linii jednotorowej i włączona w tor nr 2 linii nr 603. Kluczowy element inwestycji stanowiło 11 obiektów inżynieryjnych (2 wiadukty, 3 estakady, 2 kładki peronowe, 1 peron ziemny, 2 przejścia podziemne, ściany oporowe). Celem realizacji było uruchomienie nowego, bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy stacją Kraków Główny Osobowy a stacją Kraków Bonarka (linia 624) umożliwiającego wprowadzenie nowych relacji pociągów aglomeracyjnych (Miechów – Skawina), a także przebudowa przystanków osobowych Kraków Zabłocie i Kraków Krzemionki. Dzięki inwestycji uzyskano poprawę oferty przewozowej kolei poprzez zwiększenie komfortu podróży, skrócenie czasu podróży i wzrost bezpieczeństwa ruchu.

ZAKRES ROBÓT:

 • przebudowa układu torowego linii kolejowych nr 91 od km -0,745 do km 3,610;
 • przebudowa układu torowego linii kolejowych nr 94 od km 0,000 do km 2,650;
 • przebudowa układu torowego linii kolejowych nr 603 od km 0,600 do km 7,400;
 • budowa nowej linii nr 624 od km 0,000 do km 1,381, poprowadzonej na estakadach kolejowych pomiędzy przystankami osobowymi Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki;
 • przebudowa przystanków osobowych (Kraków Zabłocie, Kraków Krzemionki);
 • przebudowa odwodnienia układu torowego, sieci trakcyjnej, urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, kabli telekomunikacyjnych;
 • przebudowa okolicznych dróg;
 • przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 3 estakady kolejowe w ciągu linii;
 • 1 wiadukt w ciągu linii;
 • 1 wiadukt drogowy nad linią;
 • 2 kładki peronowe;
 • 1 peron ziemny;
 • 2 przejścia podziemne;
 • konstrukcje oporowe.

BEZKOLIZYJNA ŁĄCZNICA

W celu bezkolizyjnego przeprowadzenia toru nr 1 i 2 linii nr 91 nad punktami usługowymi i ciągami komunikacji pieszej projektowanego przystanku Kraków – Zabłocie wykonano wiadukt WK 1. Estakada ES-1 przeprowadza tor nr 1 łącznicy nad ul. Dąbrowskiego, ul. Wielicką oraz łącznicą do Estakady Obrońców Lwowa. Tor nr 2 przeprowadzono kolejno nad ul. Dekerta (ES-2a), następnie nad linią kolejową nr 91 (WK-2) i na koniec nad ul. Wielicką oraz łącznicą do Estakady Obrońców Lwowa (ES-2b). Łącznie wykonano 3 estakady kolejowe, o konstrukcji stalowo-betonowej z jazdą pośrednią. Ustroje obiektów składają się z 2 stalowych dźwigarów poprzecznie połączonych ze sobą korytem zespolonym. Dźwigary mają przekrój skrzynek prostokątnych. WK-1 to wiadukt kolejowy o konstrukcji zespolonej, ramowej z jazdą górą. Obiekt składa się z 2 bliźniaczych konstrukcji, każda z nich zrobiona jest z czterech stalowych dźwigarów zespolonych z żelbetowym korytem balastowym. WK-2 to konstrukcja belkowa stalowo-betonowa, o dwóch dźwigarach, z jazdą dołem. Łączna długość obiektów inżynierskich wykonanych w ciągu linii kolejowej wynosi ponad 1,2 km.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTÓW:

WIADUKT WK-1 W CIĄGU LINII NR 91

 • Maksymalna prędkość pociągów: 100 km/h;
 • Długość konstrukcji przęsłowej: L=68,2 m;
 • Szerokość obiektu: 9,125 m
 • Ilość przęseł: 2;
 • długości przęseł: 33,6+33,6 m;

WIADUKT WK-2 NAD LINIĄ NR 91

 • Maksymalna prędkość pociągów: 60 km/h;
 • Długość konstrukcji przęsłowej: L=87,3 m;
 • Ilość przęseł: 3;
 • długości przęseł: 19,1+34,9+32,4
 • Szerokość obiektu: 8,34 m;
 • Światło pionowe: min. 5,62 m;
 • Światło poziome: 5,9 m;

ESTAKADA KOLEJOWA ES-1

 • Maksymalna prędkość pociągów: 60 km/h;
 • Długość konstrukcji przęsłowej: L=541 m;
 • Szerokość obiektu: 8,34 m;
 • Ilość przęseł: 11;
 • długości przęseł: 39+6×48+78+48+51+36 m;
 • Światło pionowe: 7,2 – 10,8 m;
 • Światło poziome: 4,98 – 5,9 m;

ESTAKADA KOLEJOWA  ES-2a

 • maksymalna prędkość pociągów: 60 km/h;
 • długość konstrukcji przęsłowej: L=179,4 m;
 • szerokość obiektu: 8,34 m;
 • ilość przęseł: 4;
 • długości przęseł: 42+48+48+40,5 m;
 • światło pionowe: 9,2 m;
 • światło poziome: 4,98 – 5,9 m;

ESTAKADA KOLEJOWA ES-2b

 • maksymalna prędkość pociągów: 60 km/h;
 • długość konstrukcji przęsłowej: L=432,9 m;
 • szerokość obiektu: 8,34 m;
 • ilość przęseł: 10;
 • długości przęseł: 32+4×39+81+37+3×42 m;
 • światło pionowe: 6,0 – 11,1 m;
 • światło poziome: 4,98 – 5,9 m;

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone