Branża Drogowa Mostowa

S7 Rybitwy – Igołomska, Most na Wiśle

 • Inwestor

  GDDKiA o/Kraków, o/Warszawa

 • CZAS REALIZACJI

  09.2014 r. – 02.2019 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  564 878 644,78 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Kraków, woj. małopolskie

W ramach zadania INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzało Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na terenie m. Krakowa (tzw. „Trasy Nowohuckiej”), odcinek od węzła drogowego „Rybitwy” (Christo Botewa) do węzła drogowego „Igołomska” wraz z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę”.

 

Pod koniec czerwca 2017 r. zakończono prace przy budowie odcinka drogi ekspresowej S7, o łącznej długości 4,47 km. Na trasie wykonano m. in. 2 węzły drogowe oraz 21 obiektów inżynieryjnych, w tym 8 wiaduktów oraz 2 mosty nad rzeką Wisłą. Podstawowym zadaniem S7 jest zapewnienie szybkiego i sprawnego połączenia komunikacyjnego w ruchu krajowym i międzynarodowym na kierunku północ – południe. Wschodnia obwodnica Krakowa docelowo połączyła autostradę A4 z drogą krajową nr 79 oraz pozwoli w przyszłości na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 w północnej części województwa małopolskiego, od Krakowa do południowej granicy województwa świętokrzyskiego. Pod względem gospodarczym ułatwiła dostępność do terenów przemysłowych oraz dzielnic wschodniej części Krakowa. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z autostradą A4 oddany do użytku odcinek S7 zapewnia Nowej Hucie otwarcie na południe. Nowa arteria komunikacyjna usprawniła ruch tranzytowy oraz dojazd pomiędzy dzielnicami Nowa Huta i Bieżanów. Zmiana zasadniczych potoków transportu skutkować będzie redukcją negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko. Wschodnia obwodnica Krakowa pełni kluczową rolę, ponieważ dotychczas cały ruch tranzytowy odbywał się ulicami Krakowa.

 

MOST NA WIŚLE W CIĄGU DROGI S7

Kluczowym elementem realizacji odcinka była budowa przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę. Most im. kard. Franciszka Macharskiego o długości całkowitej 706 m i 695,5 m jest obecnie najdłuższym mostem drogowym w woj. małopolskim. Obiekt składa się z trzech ustrojów osobno dla każdej jezdni: dwóch trzyprzęsłowych estakad w częściach zalewowych od strony węzłów – Przewóz (Południe) i Nowej Huty (Północ) oraz 390 metrowego mostu w części centralnej. Każdy z ustrojów w części nurtowej posiada trzy przęsła długości 95 m, 200 m i 95 m, podwieszone za pomocą want do dwóch podpór. Pylony o wysokości 62,5 m, posadowione pośrednio na wbijanych palach prefabrykowanych, zbiegają się ku górze tworząc kształt litery „A”. Estakady prowadzące na obiekty były betonowane na rusztowaniach stacjonarnych, zaś konstrukcje stalowe przęseł nurtowych o długości 200 m zmontowano na estakadach, a następnie nasunięto podłużnie. W dalszej kolejności zamontowano 64 wanty dla dwóch nitek i równolegle zabetonowano segmenty żelbetowej płyty pomostu. Do wykonania mostu zużyto około 7400 t stali zbrojeniowej i ok.  39,3 tys. m3 betonu.

 

ZAKRES ROBÓT:

ROBOTY DROGOWE:

 • droga ekspresowa S7 o długości ok. 4,47 km;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego;
 • system odwodnienia drogowego;
 • drogi serwisowe i wewnętrzne ;
 • wjazdy, zjazdy i przejazdy awaryjne;
 • urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • węzły drogowe: Rybitwy i Igołomska.

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI S7:

 • klasa techniczna drogi – S;
 • kategoria ruchu – KR6;
 • prędkość projektowa Vp = 100 km/h;
 • liczba jezdni – 2;
 • liczba pasów ruchu – 3;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • pas dzielący z opaskami 5,0-13,5 m;
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m;
 • pobocze gruntowe – min. 2,0 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – min. 4,7 m.

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • 2 mosty na Wiśle;
 • 8 wiaduktów drogowych;
 • 2 przejścia podziemne dla pieszych;
 • przejścia dla zwierząt;
 • przepusty dla celów ekologicznych;
 • konstrukcje oporowe.

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone