BUDOWA PRZEDŁUŻENIA AL. BOHATERÓW MONTE CASSINO DO UL. DŹBOWSKIEJ ORAZ ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 (UL. DŹBOWSKA, POWSTAŃCÓW WARSZAWY, GOŚCINNA)

Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu pod nazwą: Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna).

Bieżący stan zaawansowania robót:
W dniu 18. 07. 2018 r. odbył się Końcowy Odbiór Robót dla projektu „Budowa przedłużenia al. Bohaterów
Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców
Warszawy, Gościnna)” . W odbiorze uczestniczyli: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie – Zamawiający,
Drog-bud sp. z o.o. – Wykonawca, Inżynier Kontraktu oraz przedstawiciele gestorów sieci uzbrojenia.
Inżynier Kontraktu wciąż oczekuje na dostarczenie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji, aby wystawić
Końcowe Świadectwo Płatności.

Czas trwania kontraktu: 09.2016 – 09.2018
Lokalizacja: Częstochowa
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908

Częstochowa DW 908