O INKO CONSULTING PSZCZYNA

INKO Consulting Sp. z o. o. działa na polskim rynku inwestycyjnym od 2007 roku. Usługi, jakie oferuje firma to konsulting w branży drogowej, torowej, mostowej, ogólnobudowlanej, hydrotechnicznej oraz w branży sieci uzbrojenia terenu. INKO Consulting prowadzi również profesjonalny nadzór inwestorski na etapie projektowania zadań inwestycyjnych.

Dzięki zespołowi nadzorów inwestorskich, który tworzy wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska, Spółka INKO Consulting zapewnia wszystkim Klientom usługi na najwyższym poziomie i może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w branży. Firma nadzorowała między innymi prace nad budową obwodnicy Słupska, budową odcinków autostrady A-4 Tarnów – Dębica i Rzeszów – Jarosław, modernizacją zbiornika wodnego Nysa, budową drogi ekspresowej S-7 na terenie Krakowa oraz budową obwodnicy Nysy. Obecnie firma prowadzi nadzór m.in. nad budową dwóch odcinków drogi ekspresowej S-17, modernizacją trzech jazów odrzańskich w rejonie Opola, budową II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy, obwodnicami Kazimierzy Wielkiej, Włoszczowy, Kępna, Nowego Miasta Lubawskiego i wieloma innymi inwestycjami.

Klientami i Zleceniodawcami Spółki są administratorzy dróg krajowych i wojewódzkich, organy samorządowe, a także PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PGW Wody Polskie.

Pracownicy tworzący firmę INKO Consulting Sp. z o. o. to inżynierowie posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu oraz nadzorowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi różnych branż oraz specjaliści innych dziedzin, w tym: ochrony środowiska, archeologii czy rozliczania projektów. Mimo to nieustannie podnoszą oni swe kwalifikacje poprzez systematyczne uczestnictwo w szkoleniach, których głównym celem jest poszerzenie wiedzy o najnowszych technologiach oraz zasadach sprawowania nadzoru. Cenną wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących konsultingu umożliwia firmie INKO Consulting współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi podczas realizacji wspólnych projektów oraz współdziałanie z branżowymi ośrodkami i placówkami naukowo-badawczymi.

INKO Consulting Sp. z o.o. nieprzerwanie doskonali proces nadzorowania prac budowlanych, aby oferowane przez firmę usługi w pełni odpowiadały na zróżnicowane wymagania Klientów i były jeszcze efektywniejsze.

Budowa mostu na Wiśle
Budowa obwodnicy Pszczyny

INKO CONSULTING PSZCZYNA

nieprzerwanie doskonali proces nadzorowania prac budowlanych, aby oferowane przez firmę usługi w pełni odpowiadały
na zróżnicowane wymagania klientów i były jeszcze efektywniejsze.

Blog

WIĘCEJ

Podpisanie umowy – Rozbudowa ulicy Igołomskiej

13 maja 2019 r. INKO podpisało umowę na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. Więcej

Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic

W dniu 10.05.2019 r. rozpoczęliśmy nadzór inwestorski nad Budową obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym Więcej

Podpisanie umowy – Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic

Dnia 9 maja 2019 r., w konsorcjum z Drogową Trasą Średnicową S.A., podpisaliśmy umowę dotyczącą Więcej

Referencje

BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945 Z AL. PIŁSUDSKIEGO ORAZ DOBUDOWA ODCINKA DROGI W ŻYWCU

„MP MOSTY Sp. z o.o. stwierdza niniejszym, że Zespół Nadzoru Inwestorskiego sprawował nadzór zgodnie z przepisami prawa, zakresem powierzonych obowiązków i odpowiedzialności.”

MODERNIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO NYSA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO – ETAP I

„Powierzone usługi zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną i odebrane przez Zamawiającego (…). Doświadczona kadra, potencjał techniczny i organizacyjny Wykonawcy zagwarantował wysoki poziom wykonania usług objętych Przedmiotem Zamówienia.”