O INKO CONSULTING PSZCZYNA

INKO Consulting Sp. z o. o. działa na polskim rynku inwestycyjnym od 2007 roku. Usługi, jakie oferuje firma to konsulting w branży drogowej, torowej, mostowej, ogólnobudowlanej, hydrotechnicznej oraz w branży sieci uzbrojenia terenu. INKO Consulting prowadzi również profesjonalny nadzór inwestorski na etapie projektowania zadań inwestycyjnych.

Dzięki zespołowi nadzorów inwestorskich, który tworzy wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska, Spółka INKO Consulting zapewnia wszystkim Klientom usługi na najwyższym poziomie i może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w branży. Firma nadzorowała między innymi prace nad budową obwodnicy Słupska, budową odcinków autostrady A-4 Tarnów – Dębica i Rzeszów – Jarosław, modernizacją zbiornika wodnego Nysa, budową drogi ekspresowej S-7 na terenie Krakowa oraz budową obwodnicy Nysy. Obecnie firma prowadzi nadzór m.in. nad budową dwóch odcinków drogi ekspresowej S-17, modernizacją trzech jazów odrzańskich w rejonie Opola, budową II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy, obwodnicami Kazimierzy Wielkiej, Włoszczowy, Kępna, Nowego Miasta Lubawskiego i wieloma innymi inwestycjami.

Klientami i Zleceniodawcami Spółki są administratorzy dróg krajowych i wojewódzkich, organy samorządowe, a także PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PGW Wody Polskie.

Pracownicy tworzący firmę INKO Consulting Sp. z o. o. to inżynierowie posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu oraz nadzorowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi różnych branż oraz specjaliści innych dziedzin, w tym: ochrony środowiska, archeologii czy rozliczania projektów. Mimo to nieustannie podnoszą oni swe kwalifikacje poprzez systematyczne uczestnictwo w szkoleniach, których głównym celem jest poszerzenie wiedzy o najnowszych technologiach oraz zasadach sprawowania nadzoru. Cenną wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących konsultingu umożliwia firmie INKO Consulting współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi podczas realizacji wspólnych projektów oraz współdziałanie z branżowymi ośrodkami i placówkami naukowo-badawczymi.

INKO Consulting Sp. z o.o. nieprzerwanie doskonali proces nadzorowania prac budowlanych, aby oferowane przez firmę usługi w pełni odpowiadały na zróżnicowane wymagania Klientów i były jeszcze efektywniejsze.

Budowa mostu na Wiśle
Budowa obwodnicy Pszczyny

INKO CONSULTING PSZCZYNA

nieprzerwanie doskonali proces nadzorowania prac budowlanych, aby oferowane przez firmę usługi w pełni odpowiadały
na zróżnicowane wymagania klientów i były jeszcze efektywniejsze.

Blog

WIĘCEJ

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy

W dniu 15.02.2019 r. rozpoczęliśmy zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż Więcej

Podpisanie umowy – S3 Legnica – Lubawka

Zawarcie w dniu 31.10.2018 r., w konsorcjum z Drogową Trasą Średnicową S.A. (Liderem), umowy na Więcej

Podpisanie umowy – autostrada A-1

Podpisanie w dniu 01.10.2018 r. umowy na: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz Więcej

Referencje

BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945 Z AL. PIŁSUDSKIEGO ORAZ DOBUDOWA ODCINKA DROGI W ŻYWCU

„MP MOSTY Sp. z o.o. stwierdza niniejszym, że Zespół Nadzoru Inwestorskiego sprawował nadzór zgodnie z przepisami prawa, zakresem powierzonych obowiązków i odpowiedzialności.”

MODERNIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO NYSA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO – ETAP I

„Powierzone usługi zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną i odebrane przez Zamawiającego (…). Doświadczona kadra, potencjał techniczny i organizacyjny Wykonawcy zagwarantował wysoki poziom wykonania usług objętych Przedmiotem Zamówienia.”