Slide 3 slide 2 Slide 1

INKO Consulting Sp. z o. o. działa na polskim rynku inwestycyjnym od 2007 roku. Usługi jakie oferuje firma to konsulting w branży drogowej, torowej, mostowej, ogólnobudowlanej, geotechnicznej oraz w branży sieci uzbrojenia terenu. INKO Consulting prowadzi również profesjonalny nadzór inwestorski nad realizacją prowadzonych robót.

Dzięki zespołowi nadzorów inwestorskich, który tworzy wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska, firma INKO Consulting zapewnia wszystkim klientom usługi na najwyższym poziomie i może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w branży. Firma nadzorowała między innymi prace nad budową obwodnicy Końskich oraz budowę północnej obwodnicy Pszczyny. Obecnie firma prowadzi nadzór nad budową odcinka autostrady A-4 Tarnów – Dębica oraz budową drogi ekspresowej S-7 na terenie Krakowa.

Pracownicy tworzący firmę INKO Consulting Sp. z o. o. to inżynierowie posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu oraz nadzorowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi. Mimo to nieustannie podnoszą oni swoje kwalifikacje poprzez systematyczne uczestnictwo w szkoleniach, których głównym celem jest poszerzenie wiedzy o najnowszych technologiach oraz zasadach sprawowania nadzoru. Cenną wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących konsultingu umożliwia firmie INKO Consulting współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi podczas realizacji wspólnych projektów oraz współdziałanie z branżowymi ośrodkami i placówkami naukowo-badawczymi.

INKO Consulting Pszczyna nieprzerwanie doskonali proces nadzorowania prac budowlanych, aby oferowane przez firmę usługi w pełni odpowiadały na zróżnicowane wymagania klientów i były jeszcze efektywniejsze.

KONTRAKTY W REALIZACJI
kontrakty w realizacji
 
KONTRAKTY ZREALIZOWANE
kontrakty zrealizowane