BUDOWA II ETAPU UL. OGIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY NA ODCINKU OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL. JANA PAWŁA II

Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: „Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”

Bieżący stan zaawansowania robót:

Wykonanie robót wg stanu na 20.11.2018.

Ul. Magnuszewska – prawa jezdnia: w warstwie ścieralnej, ścieżka rowerowa w warstwie ścieralnej; lewa jezdnia : w warstwie ścieralnej, ścieżka rowerowa w podbudowie i chodnik – kostka brukowa; na całej długości humusowanie i nasadzenia drzewek i krzewów

Ul. Glinki – odcinek od ul. Magnuszewskiej do Cmentarnej: jezdnia w warstwie ścieralnej, chodniki po obu stronach, ścieżka rowerowa w warstwie ścieralnej , parking samochodowy; częściowo humusowanie i nasadzenia krzewów

Obiekt mostowy – przyczółki, podpora pośrednia, zabetonowana konstrukcja nośna, zasypki przyczółków w trakcie wykonywania, zabetonowane ścianki zapleczne i kapy podchodnikowe, płyta przejściowa zbrojenie

Ul. Niziny – nawierzchnia z koski betonowej , wyk. Murek oporowy M2, M4,5

Ul. Ogińskiego -odcinek od ul. Ujejskiego do ul. Wojska Polskiego: obie jezdnie w warstwie wiążącej, chodniki po obu stronach, ścieżka rowerowa w warstwie ścieralnej, częściowe nasadzenia drzewek oraz humusowanie terenów zielonych

Ul. Ujejskiego – jezdnia w warstwie wiążącej, chodniki częściowo wykonane.

Czas trwania kontraktu : 07.2017 – 08.2018
Lokalizacja: Bydgoszcz
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego