BUDOWA II ETAPU UL. OGIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY NA ODCINKU OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL. JANA PAWŁA II

Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: „Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”

Bieżący stan zaawansowania robót:

Wykonanie robót wg stanu na 23.01.2019.

Ul. Magnuszewska – prawa jezdnia: w warstwie ścieralnej, ścieżka rowerowa w warstwie ścieralnej, chodnik – kostka brukowa; lewa jezdnia : w warstwie ścieralnej, ścieżka rowerowa w podbudowie i chodnik – kostka brukowa; na całej długości humusowanie i nasadzenia drzewek i krzewów. Do zakończenia brakuje oznakowania poziomego.
Ul. Glinki – odcinek od ul. Magnuszewskiej do Cmentarnej: jezdnia w warstwie ścieralnej, chodniki po obu stronach, ścieżka rowerowa w warstwie ścieralnej , parking samochodowy; humusowanie i nasadzenia krzewów. Do zakończenia brakuje oznakowania poziomego, sygnalizacji świetlnej, częściowo oświetlenia oraz umocnienia skarp
Obiekt mostowy – przyczółki, podpora pośrednia, zabetonowana konstrukcja nośna, zasypki przyczółków P3, zabetonowane ścianki zapleczne i kapy podchodnikowe, płyta przejściowa P3 zabetonowana
Ul. Niziny – nawierzchnia z koski betonowej , wyk. Murek oporowy M2, M4,5
Ul. Ogińskiego -odcinek od ul. Ujejskiego do ul. Wojska Polskiego: obie jezdnie w warstwie wiążącej, chodniki po obu stronach, ścieżka rowerowa w warstwie ścieralnej, częściowe nasadzenia drzewek oraz humusowanie terenów zielonych, odcinek od ul. Ujejskiego do Jana Pawła – roboty rozbiórkowe
Ul. Ujejskiego – jezdnia w warstwie wiążącej, chodniki częściowo wykonane, na terenie przekazanym po tartaku – rozbiórki nawierzchni, wykonanie koryta, ustawianie krawężnika
Ul. Jana Pawła – rozbiórka istniejącej jezdni, częściowo – korytowanie, stabilizacja, podbudowa, krawężnik, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

Czas trwania kontraktu : 07.2017 – 08.2018
Lokalizacja: Bydgoszcz
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego