BUDOWA II ETAPU UL. OGIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY NA ODCINKU OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL. JANA PAWŁA II

Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: „Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”

Bieżący stan zaawansowania robót:

Wykonanie robót wg stanu na 15.04.2019.
Ul. Magnuszewska – obie jezdnie: w warstwie ścieralnej, ścieżki rowerowe w warstwie ścieralnej, chodniki – kostka brukowa; na całej długości humusowanie i nasadzenia drzewek i krzewów. Do zakończenia brakuje oznakowania poziomego.
Ul. Glinki – odcinek od ul. Magnuszewskiej do Cmentarnej: jezdnia w warstwie ścieralnej, chodniki po obu stronach w kostce brukowej, ścieżka rowerowa w warstwie ścieralnej , parking samochodowy; humusowanie i nasadzenia krzewów. Do zakończenia brakuje oznakowania poziomego, sygnalizacji świetlnej, częściowo oświetlenia. Odc. od Ujejskiego do Jana Pawła: podbudowa z kamienia w całości, jezdnia w warstwie wiążącej, krawężniki na skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła, chodniki z kostki brukowej. Odcinek od ul. Cmentarnej do obiektu mostowego: nasyp, krawężniki, podbudowa z kamienia, jezdnia w podbudowie bitumicznej, chodnik z kostki brukowej, ścieżka rowerowa w kamieniu
Obiekt mostowy – przyczółki, podpora pośrednia, zabetonowana konstrukcja nośna, zasypki przyczółków P3, zabetonowane ścianki zapleczne i kapy podchodnikowe, płyta przejściowa P3 zabetonowana, przy podporze P3 – uformowane stożki, częściowo umocnione trylinką wklęsłą, schody serwisowe, schody na gruncie przygotowane do betonowania, przy podporze P1 – uformowany stożek, płyta przejściowa przygotowana do betonowania, schody samonośne – fundamenty, zbrojenie słupów
Ul. Niziny – nawierzchnia z kostki betonowej , wyk. Murek oporowy M2, M4,5
Ul. Ogińskiego -odcinek od ul. Ujejskiego do ul. Wojska Polskiego: obie jezdnie w warstwie wiążącej, chodniki po obu stronach w kostce brukowej, ścieżka rowerowa w warstwie ścieralnej, nasadzenia drzewek oraz humusowanie terenów zielonych, odcinek od ul. Ujejskiego do Jana Pawła – roboty rozbiórkowe, roboty ziemne – wymiana gruntu, budowa nasypu, ściana z gruntu zbrojonego wykonana w 75%, kanalizacja deszczowa, roboty energetyczne
Ul. Ujejskiego – jezdnia w warstwie wiążącej, chodniki częściowo wykonane, na terenie przyległym do tartaku – rozbiórki nawierzchni, wykonanie koryta, wykonanie stabilizacji, podbudowa z kamienia, ustawianie krawężnika, wykonywanie chodnika w kostce
Ul. Jana Pawła – rozbiórka istniejącej jezdni, korytowanie, stabilizacja, podbudowa z kamienia, jezdnia w warstwie wiążącej, krawężnik, opaska zakrawężnikowa kanalizacja deszczowa, oświetlenie, kolizje energetyczne i telekomunikacyjne.

Czas trwania kontraktu : 07.2017 – 08.2018
Lokalizacja: Bydgoszcz
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego

Bydgoszcz ul. Ogińskiego