Branża Drogowa Mostowa Tunelowa

S52 Północna Obwodnica Krakowa

 • INWESTOR

  GDDKiA o/Kraków, PSG Sp. z o.o.

 • CZAS REALIZACJI

  05.2019 r. – obecnie

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  1 427 968 500,00 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Kraków, woj. Małopolskie

 • STRONA INWESTYCJI

  s52-polnocnaobwodnicakrakowa.pl

W ramach trwającego zadania INKO Consulting Sp. z o.o. pełni nadzór nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych oraz zarządza kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez Węzła)”.

 

Zakres robót obejmuje budowę trzech odcinków kluczowej dla Krakowa drogi ekspresowej S52 o łącznej długości około 12,50 km. POK docelowo połączy autostradę A4 w Balicach (węzeł Modlnica) z drogą ekspresową S7 (węzeł Mistrzejowice), tworząc IV obwodnicę Krakowa. W ciągu trasy zaplanowano między innymi rozbudowę istniejącego węzła Modlnica oraz realizację trzech nowych węzłów drogowych: Zielonki, Węgrzce i Batowice. W ramach budowy dwujezdniowej drogi o trzech pasach ruchu powstanie również infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz obwód utrzymania drogowego. Wszystkie drogi, istniejące w rejonie inwestycji, zostaną przebudowane na bezkolizyjne z obwodnicą. Realizacja inwestycji zapewni wysokiej klasy połączenie drogowe na kierunku wschód – zachód na północnej stronie Krakowa oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu przez poprawienie warunków jazdy. POK przyczyni się do poprawy przepustowości układu drogowego miasta odciążając III obwodnicę Krakowa z ruchu docelowego i tranzytowego.

 

PRAWIE 30 OBIEKTÓW W TYM 2 TUNELE

Na trasie zostanie wykonanych 29 obiektów inżynieryjnych, w tym 22 wiadukty, 5 mostów oraz 2 tunele. Najdłuższym mostem o długości przekraczającej 560 m będzie dwunastoprzęsłowy obiekt zlokalizowany nad suchym zbiornikiem w Węgrzcach. Przeprawa zostanie zrealizowana metodą nasuwania podłużnego, z żelbetowego ustroju nośnego o przekroju skrzynkowym. Obiekt zapewni wlot do zachodniego portalu tunelu TS-14. W ciągu obwodnicy powstaną dwa tunele drogowe o łącznej długości około 1149 m. Dłuższy (TS-04) o długości 653 m zlokalizowany będzie w rejonie miasta Zielonki oraz pod rzeką Prądnik. Drugi (TS-14) zapewni 496 metrowe przejście pod wzgórzami Batowice. Konstrukcje tuneli zostaną wykonane metodą odkrywkową z zastosowaniem technologii ścian szczelinowych.

 

ZAKRES ROBÓT:

 

ROBOTY DROGOWE:

 • droga ekspresowa S52 o długości ok. 12,5 km;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego;
 • system odwodnienia drogowego;
 • drogi serwisowe i wewnętrzne;
 • wjazdy, zjazdy i przejazdy awaryjne;
 • urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
 • węzeł Modlnica rozbudowa;
 • obwód utrzymania drogowego OUD Modlnica;
 • węzły Zielonki, Węgrzce i Batowice;
 • infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI S52:

 • klasa techniczna drogi – S;
 • kategoria ruchu – KR7;
 • prędkość projektowa Vp – 80 km/h;
 • prędkość miarodajna Vm – 100 km/h;
 • liczba jezdni – 2;
 • liczba pasów ruchu – 3;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • pas dzielący wraz z opaskami – 5 m;
 • szerokość opaski – 0,5 m;
 • pas awaryjny – 2,5 m;
 • pobocze gruntowe – min. 2,0 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – 4,7 m.

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • tunel drogowy w ciągu drogi o długości 653 m;
 • tunel drogowy w ciągu drogi o długości 496 m;
 • 10 mostów (4) i wiaduktów (6) w ciągu trasy;
 • 12 wiaduktów nad drogą;
 • 2 mosty i 3 wiadukty inne;
 • przejścia dla zwierząt;
 • przepusty dla celów ekologicznych.

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone