Branża Drogowa Mostowa Tunelowa

S52 Północna Obwodnica Krakowa

 • INWESTOR

  GDDKiA o/Kraków, PSG Sp. z o.o.

 • CZAS REALIZACJI

  05.2019 r. – obecnie

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  1 427 968 500,00 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Kraków, woj. Małopolskie

 • STRONA INWESTYCJI

  s52-polnocnaobwodnicakrakowa.pl

INKO Consulting Sp. z o.o. pełni nadzór nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych oraz zarządza Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez Węzła)”.

 

KLUCZOWA DLA MIASTA KRAKOWA INWESTYCJA DROGOWA

Trwa realizacja kluczowej dla Krakowa inwestycji drogowej – budowy północnej obwodnicy miasta. Zakres robót obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej S52 o przekroju dwujezdniowym, trzech pasach ruchu w każdym kierunku i długości około 12,5 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Wszystkie układy drogowe przecinające inwestycję zostaną przebudowane na bezkolizyjne z obwodnicą. Roboty kontraktowe obejmują między innymi rozbudowę istniejącego węzła Modlnica oraz budowę węzłów Zielonki, Węgrzce i Batowice. Górna część nowych węzłów będzie funkcjonować jako ronda, które będą efektywnie zarządzać ruchem krajowym i lokalnym. W ciągu trasy zostaną wzniesione liczne obiekty inżynierskie, w tym dwa tunele oraz ponad 4,3 km murów oporowych. Powstanie również infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz obwód utrzymania drogowego.

 

Północna obwodnica Krakowa zapewni wysokiej klasy połączenie drogowe na kierunku wschód – zachód. Docelowo połączy autostradę A4 w Balicachdrogą ekspresową S7, tworząc IV obwodnicę Krakowa. Alternatywnie dla A4 stanowić będzie główne połączenie Wrocławia z Warszawą. Odciążając III obwodnicę Krakowa (ul. Opolska, droga krajowa DK79) z ruchu docelowego i tranzytowego, nowa droga ekspresowa poprawi przepustowość układu drogowego miasta. Przez poprawienie warunków jazdy inwestycja zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz radykalnie zmniejszy oddziaływanie transportu drogowego na środowisko.

 

PONAD STO OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W TYM 2 TUNELE

Na całym odcinku trasy zostanie wzniesionych aż 110 obiektów inżynierskich, w tym 27 obiektów mostowych, 2 tunele, liczne przepusty drogowe oraz ponad 4,3 km murów oporowych. W ciągu trasy głównej powstanie 9 obiektów, w tym 2 mosty drogowe. Kolejne 2 obiekty mostowe przeprowadzają drogi dojazdowe nad ciekami wodnymi. Pozostałe 15 wiaduktów drogowych przeprowadza trasy komunikacyjne dróg poprzecznych nad drogą S52, zaś ostatni obiekt to kładka pieszo-rowerowa nad węzłem Zielonki. Większość obiektów mostowych wykonano o konstrukcji ramowej lub z belek prefabrykowanych posadowionych pośrednio. Wzniesiono 5 wyróżniających się obiektów, w tym 4 o długości przekraczającej 130 m. Wiadukty WS-01, WS-08 to odpowiednio 5 i 6-przęsłowe obiekty wykonane z prefabrykowanych belek sprężonych. Nad linia kolejową nr 8 (kierunek Warszawa Zachodnia – Kraków Główny) został wzniesiony obiekt WS-17 o konstrukcji zespolonej. Ustrój nośny tego wiaduktu stanowią stalowe dźwigary główne o zmiennym przekroju zespolone z żelbetową płytą. Najdłuższą przeprawą mostową jest most MD-12 o długości przekraczającej aż 560 m, wykonany metodą nasuwania podłużnego, z żelbetowego ustroju nośnego o przekroju skrzynkowym. W ciągu drogi ekspresowej wykonano jeszcze ciekawy 4-przęsłowy wiadukt WS-02 o długości 99,5 m oraz przepust P-10 o konstrukcji stalowej (łukowo-kołowej).

 

NASUWANY PODŁUŻNIE MOST MD-12

Najbardziej skomplikowanym technologicznie obiektem był 12-przęsłowy most MD-12 o długości przekraczającej 560 m. Obiekt ten przeprowadza drogę klasy S, o trzech pasach ruchu w każdym kierunku, nad suchym zbiornikiem Węgrzce 80. Jest to przeprawa mostowa o ustroju hybrydowym, zrealizowanym osobno dla każdej jezdni. Ustrój nośny obiektu stanowi 11-przęsłowa skrzynka żelbetowa o wysokości konstrukcyjnej 3,6 m oraz 1 wolnopodparte przęsło wykonane z belek prefabrykowanych. Most zrealizowano w łuku poziomym o promieniu 1600 m i wykonano w technologii nasuwania podłużnego po linii o stałej krzywiźnie, przy czym przęsła 1-2 (nasuwane jako ostatnie) znajdują się na prostej. Montaż ustroju nośnego podzielono na 21 segmentów. Ich produkcja odbywała się na wytwórni, specjalnie przygotowanym stanowisku, zlokalizowanym przed przyczółkiem obiektu. Gotowy odcinek pomostu był przesuwany na kolejne podpory na łożyskach ślizgowych za pomocą układu pras hydraulicznych, aby zrobić miejsce do wykonania kolejnego elementu. Nasuwanie obiektu MD-12 zakończono w styczniu 2022 roku, po niespełna 9 miesiącach od przygotowania wytwórni. Most posadowiony na ponad 600 palach Franki NG zapewni wlot drogi ekspresowej do zachodniego portalu tunelu TS-14.

Metoda nasuwania podłużnego jest bardzo efektywna, zapewnia szybsze wykonywanie konstrukcji oraz brak ingerencji w przestrzeń pod obiektem. Jej dodatkową zaletą jest także ograniczenie przestrzeni, na której prowadzone są roboty budowlane oraz ułatwienie transportu materiałów budowlanych.

 

DWA BLIŹNIACZE TUNELE DROGOWE

W ciągu obwodnicy powstaną dwa bliźniacze tunele drogowe o łącznej długości około 1149 m. Dłuższy tunel TS-04 o długości 653 m zlokalizowany będzie w rejonie miasta Zielonki oraz pod rzeką Prądnik, natomiast drugi TS-14 zapewni 496 metrowe przejście pod wzgórzami Batowice. Konstrukcje tuneli zostały wykonane metodą podstropową z wykorzystaniem technologii ścian szczelinowych. Najpierw w wykopie wstępnym wykonano ściany, strop i hydroizolację tuneli, a następnie prowadzono wykop podstropowy wraz z jednoczesną zasypką płyty stropowej. Posadowienie obiektów w postaci ścian szczelinowych stanowi jednocześnie ściany boczne konstrukcji. Z uwagi na złożone warunki gruntowo-wodne w rejonie tunelu TS-04 płyta denna tego tunelu jest zakotwiona w konstrukcji ścian szczelinowych tworząc układ ramy zamkniętej.

 

ZAKRES ROBÓT:

 • budowa drogi ekspresowej S52 o długości ok. 12,5 km;
 • przebudowa istniejących dróg poprzecznych o długości ok. 13,7 km;
 • budowa dróg serwisowych o długości ok. 18,5 km;
 • budowa 110 obiektów inżynierskich;
 • w tym budowa 2 tuneli drogowych;
 • rozbudowa istniejącego węzła Modlnica;
 • budowa węzłów Zielonki, Węgrzce i Batowice;
 • budowa OUD Modlnica (obwodu utrzymania drogowego);
 • budowa wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych;
 • budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu;
 • budowa systemu odwodnienia drogowego (powierzchniowego oraz wgłębnego);
 • budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna);
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne);
 • budowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego;
 • wyburzanie budynków;
 • nasadzenia zieleni.

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI S52:

 • klasa techniczna drogi – S;
 • kategoria ruchu – KR7;
 • prędkość projektowa Vp – 80 km/h;
 • prędkość miarodajna Vm – 100 km/h;
 • liczba jezdni – 2;
 • liczba pasów ruchu – 3;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – 5 m;
 • szerokość opaski – 0,5 m;
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m;
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 2,0 m;
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa – 4,7 m;

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • tunel w m. Zielonki o długości ok. 653 m;
 • tunel w m. Batowice o długości ok. 496 m;
 • 27 obiektów mostowych o łącznej długości ponad 1823 m;
 • w tym 11 obiektów mostowych w ciągu trasy;
 • w tym 15 wiaduktów drogowych;
 • w tym 1 kładka dla pieszych i rowerzystów;
 • 46 murów oporowych o łącznej długości ponad 4,3 km;
 • 35 przepustów drogowych;

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone