Branża Hydrotechniczna Mostowa

Jazy Odrzańskie

 • INWESTOR

  RZGW we Wrocławiu

 • CZAS REALIZACJI

  06.2017 r. – 06.2021 r.

 • WARTOŚĆ ROBÓT

  107 136 949,44 zł (brutto)

 • LOKALIZACJA

  Januszkowice, Wróblin, Zwanowice, woj. Opolskie

INKO Consulting Sp. z o.o. pełniło nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzało Kontraktem pn.: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie – etap I”.

 

DOSTOSOWANIE RZEKI ODRY DO PARAMETRÓW III KLASY DROGI WODNEJ

W czerwcu 2021 r. zakończono I etap prac modernizujących jazy na Odrze. Celem Projektu było dostosowanie Odry do parametrów III klasy drogi wodnej na odcinku o długości ok. 19,40 km poprzez zapewnienie stałego, niezmiennego poziomu piętrzenia wody, umożliwiającego żeglugę na Odrze, który zagwarantują napędzane hydraulicznie zamknięcia klapowe wraz z automatycznym i zdalnym sterowaniem. Oprócz zagwarantowania utrzymania stałych głębokości żeglugowych, niezależnych od wielkości przepływów w rzece, zamknięcia klapowe pozwolą także na znacznie bezpieczniejsze przepuszczanie wód powodziowych i kry lodowej.

 

PRZEBUDOWA 3 JAZÓW SEKTOROWYCH NA RZECE ODRZE

Zakres robót obejmował przebudowę trzech istniejących jazów sektorowych w Januszkowicach, Wróblinie i Zwanowicach na jazy klapowe z napędem hydraulicznym oraz automatycznym i zdalnym sterowaniem. Roboty kontraktowe obejmowały także budowę lub przebudowę obiektów towarzyszących takich jak m.in. przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych wraz z komorami monitoringu ich migracji, sterownie i budynki maszynowni jazowych wraz z nadbudówkami, kładki pieszo-rowerowe nad jazami i między jazem a osiedlem przystopniowym we Wróblinie, tamy rozdzielcze (w Zwanowicach cypel rozdzielczy), profilowanie dna i ubezpieczenie trzech poszurów jazowych, korekty linii brzegowych na wysokości jazów wraz z ich ubezpieczeniem, nabrzeża przeładunkowe w Januszkowicach i Zwanowicach.

 

ZAKRES ROBÓT:

 • przebudowa lewych, środkowych i prawych przęseł jazów polegająca na wymianie zamknięć sektorowych na zamknięcia klapowe oraz montażu nowych zespołów napędowych i wyposażenia komunikacyjnego;
 • przebudowa maszynowni i sterowni na koronach nadbudowanych filarów i przyczółków;
 • kładki nad jazem a we Wróblinie dodatkowo kładki między jazem a osiedlem przystopniowym;
 • instalacje wentylacji, klimatyzacji i odwodnieniowe;
 • przebudowa / budowa przepławki dla migracji ryb dwuśrodowiskowych wraz z pomieszczeniami do obserwacji zachowania ryb;
 • przebudowa dolnej i górnej tamy rozdzielczej we Wróblinie oraz cypla rozdzielczego w Zwanowicach;
 • profilowanie dna i ubezpieczenie trzech poszurów jazowych;
 • uruchomienie systemów sterowania trzema jazami (automatycznego, zdalnego i miejscowego) oraz systemów monitoringu i łączności teletechnicznej;
 • nabrzeża przeładunkowe w Januszkowicach i Zwanowicach;
 • odcinkowe regulacje i ubezpieczenia linii brzegowych w sąsiedztwie jazów;
 • remont nawierzchni dróg dojazdowych do trzech stopni wodnych;
 • zagospodarowanie terenu osiedla przystopniowego;
 • porządkowanie międzywala wraz z wycinką drzew i krzewów.

Nasze realizacje

w trakcie
zakończone