Oferta pracy

Inspektor Nadzoru

Rodzaj pracy: Pełen etat
Obszar: Budowa

Poszukujemy osoby na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego (branży konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, kolejowej i mostowej oraz innych branż), która w ramach swojej specjalności będzie odpowiedzialna za nadzorowanie procesu budowy pod względem technicznym i jakościowym w świetle obowiązujących Przepisów.

Główne Obowiązki Inspektora Nadzoru:

 • Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, Decyzjami administracyjnymi, Przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i jej bieżące potwierdzanie.
 • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych celem przekazania ich do użytkowania.
 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także czynny udział w rozliczaniu budowy.

 

Inne obowiązki Inspektora Nadzoru:

 • Bieżąca kontrola placu budowy oraz prowadzonych robót.
 • Ocena fizycznego postępu prac zgodnie z harmonogramem robót.
 • Kontrola i potwierdzanie obmiarów robót.
 • Kontrola i reagowanie na stan bezpieczeństwa na budowie.
 • Dokonywanie wpisów do Dziennika Budowy w zakresie nadzorowanych robót zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
 • Sprawdzanie zgodności dostarczonych na plac budowy materiałów w odniesieniu do listy materiałów zatwierdzonych.
 • Bezpośrednia współpraca z Inżynierem Kontraktu oraz składanie bieżących raportów dotyczących ew. problemów, które zaistniały na budowie.
 • Konsultacje i przygotowanie niezbędnych opinii i raportów dla Inżyniera, dotyczących ewentualnych zmian w Dokumentacji i całego procesu inwestycyjnego.
 • Przegląd i opracowanie listy wad, usterek i robót zaległych przed wydaniem Świadectwa Przejęcia.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Znajomość obowiązujących Przepisów, w tym Prawa Budowlanego oraz Warunków prowadzenia Kontraktu FIDIC.
 • Uprawnienia budowlane, w danej specjalności, wydane przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wraz z obowiązującym Zaświadczeniem.
 • Mile widziane min. dwuletnie doświadczenie, potwierdzone przez referencje.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Biegła znajomość obsługi komputera.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

 • Pakiet opieki medycznej.
 • Kartę MultiSport.
 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu.
 • Elastyczny czas pracy.
 • Okolicznościowe spotkania firmowe.

Nie widzisz oferty dla siebie?

Wyślij nam swoje CV poprzez formularz kontaktowy