DW 984 OD MIEJSCOWOŚCI RZĘDZIANOWICE DO UL. SIENKIEWICZA W MIELCU

Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka.”

Czas trwania kontraktu: 15.02.2018 – 29.07.2019
Lokalizacja: Rzędzianowice – Mielec
Inwestor: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich