ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 251 KALISKA – INOWROCŁAW

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko – pomorskiego) od km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin.

Bieżący stan zaawansowania robót: Zakończono prace konstrukcyjne na obiekcie mostowym; pozostały do wykonania prace wykończeniowe, antykorozyjne i nawierzchniowe. Trwają prace archeologiczne na odcinku ul. Dworcowej w Żninie. Na odcinkach pozamiejskich Wykonawca zgłosił do odbioru częściowego do użytkowania 7,8 km drogi i jednocześnie kontynuuje wzmożone prace na kolejnych odcinkach wahadłowych. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w roku 2017 termin zakończenia inwestycji został przesunięty na dzień 29.03.2019r.

Czas trwania kontraktu: 03.2017 – 07.2018
Lokalizacja: Kaliska – Inowrocław
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251

DW 251