PRZEBUDOWA ALEI WOJSKA POLSKIEGO – DK1 W CZĘSTOCHOWIE, DLA PROCEDURY „ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ”

Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu pod nazwą: Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK w Częstochowie, dla procedury „Zaprojektuj i zbuduj”.

Bieżący stan zaawansowania robót:
W dniu 07.11.2017 r. została podpisana umowa z Gminą Częstochowa, reprezentowaną przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, a Konsorcjum firm: Inko Consulting Spółka z o.o. – lider konsorcjum i MP Mosty Spółka z o.o. na: świadczenie usługi związanej z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu pod nazwą: Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie, dla procedury „Zaprojektuj i zbuduj”.
Czas trwania umowy do dnia 30 listopada 2020 r.
Zamawiający nadal nie wyłonił Generalnego Wykonawcy Robót Budowlanych.

DK-1 w Częstochowie

DK-1 w Częstochowie

DK-1 w Częstochowie

DK-1 w Częstochowie

DK-1 w Częstochowie

DK-1 w Częstochowie

DK-1 w Częstochowie

DK-1 w Częstochowie

DK-1 w Częstochowie

DK-1 w Częstochowie

DK-1 w Częstochowie

DK-1 w Częstochowie

Czas trwania kontraktu: 07.11.2017 – 30.11.2020
Lokalizacja: Częstochowa
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie