A4 TARNÓW – RZESZÓW

Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Kontynuacja budowy autostrady A-4, Tarnów Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550” wraz z nadzorem nad realizacją robót.

Czas trwania kontraktu: 06.2013 – 12.2014
Lokalizacja: Krzyż – Dębica
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Kraków