S17 GARWOLIN – KURÓW

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie inwestycją pn.: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła), obejmującą: Część nr 1: odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem); Część nr 2: odcinek węzeł „Skrudki” (bez węzła) – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła).

Bieżący stan zaawansowania robót odc. 1:

Wykonawca kontynuował wykop, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nasypy i warstwy konstrukcyjne, wykonywał prace związane z robotami ziemnymi, wymianą gruntu, osuszanie podłoża. Wykonał prace brukarskie- ścieki trójkątne, skarpowe, umocnienia dna rowu. Wykonawca wykonał prace pomiarowe. Wykonawca wykonał ekrany akustyczne.

Planowano:

OUDE Moszczanka: – budynek warsztatowo- garażowy: montaż szalunków pod słupy, betonowanie słupów,
– budynek biurowo- socjalny: montaż szalunków pod słupy, betonowanie słupów
– wiata: betonowanie podbudowy pod fundamenty, montaż zbrojenia stóp fundamentowych , izolacja przeciwwilgociowa betonowanych podkładów pod fundamenty, montaż szalunków pod wieniec, wykonanie wieńca
MOP Niwa Babicka:
– budynek WC: zbrojenie nadproży, montaż szalunków pod słupy i belki
– budynek warsztatowo- garażowy:
– budynek biurowo- socjalny:
MOP Sarny – budynek WC: demontaż szalunków ław fundamentowych, montaż szalunków pod ściany fundamentowe, montaż pod posadzkowej instalacji kanalizacyjnej

Wykonano:

OUDE Moszczanka
– budynek warsztatowo- garażowy: montaż szalunków pod słupy, betonowanie słupów
– budynek biurowo- socjalny: montaż szalunków pod belki , montaż szalunków pod wieniec, montaż zbrojenia i szalunków dla stóp fundamentowych – wiata: betonowanie podbudowy pod fundamenty, montaż zbrojenia stóp  fundamentowych, izolacja przeciwwilgociowa betonowych podkładów pod fundamenty
MOP Niwa Babicka
– budynek biurowo- socjalny:
– budynek WC: murowanie ścian, zbrojenie nadproży, montaż szalunków pod słupy, zbrojenie belek stropowych
MOP Sarny:
– budynek WC: montaż szalunków pod ławy fundamentowe, montaż pod posadzkowej instalacji kanalizacyjnej, wykonanie zasypki

Kontynuowano prace z wykonywaniem i utrzymywaniem czasowej organizacji ruchu, utrzymaniem czystości DK17, drogi powiatowe i gminne jak również prowadzono prace geodezyjne związane z kontraktem. Wykonawca prowadził magazynowanie materiałów sypkich, prefabrykatów, elementów brukarskich i innych.

– KP-1: Wykopy, Ławy fundamentowe , Podpory, Ustrój nośny
– WD-3: Wyposażenie, Roboty wykończeniowe
– WD-4: Wyposażenie, Roboty wykończeniowe
– MS-1-1: Wyposażenie, Roboty wykończeniowe
– MS-1-2: Wyposażenie, Roboty wykończeniowe, Betonowanie płyty przejściowej P4- jezdnia prawa
– WS-1: Zasypki, Wyposażenie, Roboty wykończeniowe
-WD-5: Zasypki, Ustrój nośny
– WED-1: Wyposażenie, Roboty wykończeniowe
– WS-2: Zasypki, Wyposażenie ,Roboty wykończeniowe
– MS-2: Zasypki, Wyposażenie, Roboty wykończeniowe, Betonowanie płyty przejściowej P5- jezdnia prawa i lewa
– WS-3: Zasypki, Wyposażenie, Roboty wykończeniowe, Betonowanie I etapu gzymsów murów oporowych P1 jezdnia lewa i P2-jezdnia prawa
– WS-4: Zasypki, Wyposażenie, Roboty wykończeniowe, Zbrojenie kap chodnikowych- jezdnia lewa, Montaż dylatacji P5- jezdnia prawa, zbrojenie dylatacji P5- jezdnia prawa i lewa, zbrojenie dylatacji P1- jezdnia prawa i lewa, zbrojenie wnęk dylatacyjnych P5- jezdnia prawa i lewa
– MS-7: Podpory, Ustrój nośny
– MS-8: Zasypki
– MS-3: Zasypki, Wyposażenie, Roboty wykończeniowe, Betonowanie płyty przejściowej P4- jezdnia lewa, Deskowanie i zbrojenie płyty przejściowej P4- jezdnia prawa
– WD-6: Roboty wykończeniowe
– WED-2 S17: Wyposażenie, Roboty wykończeniowe
– WED- 2 DK17: Zasypki, Wyposażenie , Roboty wykończeniowe
– WS-5: Zasypki, Wyposażenie, Roboty wykończeniowe
– MS-4: Ustrój nośny, Wyposażenie, Betonowanie wnęki dylatacyjnej P4- jezdnia lewa, Układanie schodów skarpowych i obrzeży P1- jezdnia lewa, zbrojenie dylatacji P4- jezdnia prawa, zbrojenie i deskowanie wnęki dylatacyjnej P4-jezdnia prawa , Zbrojenie i deskowanie I etapu zabudowy murów oporowych P1-jezdnia lewa
– WS-8: Wyposażenie, Roboty wykończeniowe
– WED-3 S17: Wyposażenie, Roboty wykończeniowe
-WD-7N: Zasypki, Ustrój nośny
– WD-7S: Zasypki

Wykonawca kontynuował roboty branżowe na Kontrakcie tj.: przebudowę kolizji teletechnicznych, przebudowy infrastruktury PGE i PKP Energetyka, roboty melioracyjne, przebudowę istniejących przewodów wodociągowych oraz roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Bieżący stan zaawansowania robót odc. 2: 

Wykonawca zakończył układanie nawierzchni betonowej C35/45. W sprzyjających warunkach pogodowych prowadził prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznych. Kontynuował roboty wykończeniowe związane ze skarpowaniem i profilowaniem nasypów, humusowaniem i profilowaniem skarp i rowów, układaniem prefabrykatów: płyt yomb, korytek ściekowych, umocnienie rowów oraz roboty związane z wykonaniem ogrodzenia i barier energochłonnych.
Kontynuował monitorowanie osiadań reperów talerzowych, wykonywał i utrzymywał roboty związane z czasowymi organizacjami ruchu jak również były prowadzono prace geodezyjne związane z kontraktem.

Wykonawca kontynuował roboty na obiektach WS6, WEG1,WEG3, WEG2, WS7, WED4,WED-4a,WD9,WD10,WD8, MS5, WED5, P13a, P13, P14a, P14b, P14, P15, P15b, P11, P8, P9a, P9, Pd4, Pd11, PE-2a,WED5a,P-14c i P-13c.
Wykonano odwodnienie dla obiektów: WD-8 i WED-4a.

Wykonawca kontynuował roboty branżowe na Kontrakcie tj:, budowę kanału technologicznego, kanalizację deszczową i teletechniczną oraz roboty związane z budową oświetlenia drogowego. Kontynuował prace związane z budową ogrodzenia.

Czas trwania kontraktu: 07.2015 – 11.2020
Lokalizacja: Garwolin – Kurów
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Lublin
S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów

S17 Garwolin - Kurów