7 listopada 2017 r. rozpoczęcie Świadczenia usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu pod nazwą: Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK w Częstochowie, dla procedury „Zaprojektuj i zbuduj”.