W dniu 07.11.2017r. została podpisana umowa z Gminą Częstochowa, reprezentowaną przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, a Konsorcjum firm: Inko Consulting Spółka z o.o. – lider konsorcjum i MP Mosty Spółka z o.o. na: świadczenie usługi związanej z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu pod nazwą: Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK1 w Częstochowie, dla procedury „Zaprojektuj i zbuduj”.

Czas trwania umowy do dnia 30 listopada 2020 r.