13 maja 2019 r. INKO podpisało umowę na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. „Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – etap 2 wraz z infrastrukturą w Krakowie