5 stycznia 2018 r. podpisanie umowy na Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji – „Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786”