W dniu 16.08.2017 r. podpisaliśmy umowę na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II”