12 października 2017 r podpisanie umowy na Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj”