Dnia 9 maja 2019 r., w konsorcjum z Drogową Trasą Średnicową S.A., podpisaliśmy umowę dotyczącą Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Budową obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – etap I (obwodnica Podłęża)