OTWARCIE CZĘŚCI OBWODNICY NYSY

5 czerwca 2017

W dniu 05.06.2017 roku otwarto część obwodnicy Nysy w śladzie drogi krajowej nr 46 tj. od węzła Nysa w rejonie tzw. „Górki Hanuszowskiej” w kierunku Kłodzka o długości 7,4 km.

W ramach oddanego odcinka zrealizowano 4 obiekty mostowe, 1 węzeł, 2 ronda i trasę zasadniczą w przekroju dwujezdniowym. Zrealizowano kompletny system odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi, wykonano drogi dojazdowe do przyległych terenów rolniczych, przebudowano drogi kolidujące z obwodnicą, wykonano urządzenia ochrony środowiska, dokonano przebudowy infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej), zrealizowano oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Największym obiektem mostowym na tym odcinku jest wiadukt kolejowy WC2 o długości całkowitej 115,28 m. Wiadukt ten przekracza łącznie 3 tory kolejowe (2 linie kolejowe) i jest wykonany w technologii betonu sprężonego.

Wartość robót budowlanych na oddawanym odcinku obwodnicy to ponad 114,5 miliona złotych brutto. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Odcinek obwodnicy Nysy w śladzie DK 46 relacji Opole – Kłodzko ma większe znaczenie komunikacyjne z uwagi na natężenie ruchu. Odcinek ten jest również mniej skomplikowany pod względem technicznym od części obwodnicy w śladzie DK 41. Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich uczestników procesu budowlanego udało się zakończyć roboty na tym odcinku 4 miesiące przed umowną datą zakończenia.

Obwodnica Nysy jest inwestycją o znaczeniu dla całego regionu. Spodziewane korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania obwodnicy to:

  • przejęcie ruchu tranzytowego z dotychczasowych ciągów dróg krajowych i wojewódzkich,
  • oddalenie korytarzy poruszania się ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
  • skrócenie czasu podróży – poprawa bezpieczeństwa ruchu – zarówno dla kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Nysy,
  • zmniejszenie ryzyka wypadków, – oszczędności paliwa,
  • zapewnienie komfortu jazdy,
  • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,
  • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów,
  • skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi.

Opracował Jacek Muras

Aktualności

Zobacz wszystkie
Kontrakty

Nowy most nad Dunajcem o rekordowej długości przęsła już zbudowany

Wiadomości

Nawierzchnia betonowa w tunelach na odcinku drogi S3 Bolków – Kamienna Góra

Wiadomości

Spełniamy wymagania PN-EN ISO 9001:2015-10

Wiadomości

Zakończono betonowanie obudowy ostatecznej tunelu TS-26

Wiadomości

Jubileuszowy bal z okazji 15-lecia Spółki

Kontrakty

Ulica Igołomska nowoczesną arterią

Przeciągnij i zobacz więcej