OBWODNICA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15”

Czas trwania kontraktu: 11.12.2018 – 09.08.2019
Lokalizacja: Nowe Miasto Lubawskie
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Olsztyn