BUDOWA OBWODNICY KĘPNA

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II”

Czas trwania kontraktu: 08.2017 – 06.2019
Lokalizacja: Kępno
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Opole