BUDOWA OBWODNICY DĄBROWY TARNOWSKIEJ

„Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73”

Czas trwania kontraktu: 11.2016 – 11.2020
Lokalizacja: Dąbrowa Tarnowska
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Kraków
Obwodnica Dąbrowy Tarnowska

Obwodnica Dąbrowy Tarnowska

Obwodnica Dąbrowy Tarnowska

Obwodnica Dąbrowy Tarnowska

Obwodnica Dąbrowy Tarnowska

Obwodnica Dąbrowy Tarnowska

Obwodnica Dąbrowy Tarnowska

Obwodnica Dąbrowy Tarnowska

Obwodnica Dąbrowy Tarnowska

Obwodnica Dąbrowy Tarnowska

Obwodnica Dąbrowy Tarnowska

Obwodnica Dąbrowy Tarnowska