10 lipca 2017 r. rozpoczęliśmy pełnienie nadzoru na dwóch kontraktach kolejowych: „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb” oraz na „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”, ubiegającego się o współfinansowanie w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF)