Modernizacja Linii kolejowej E30

odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap II b (podwykonawstwo)

Monitorowanie postępu robót stan lipiec 2018 r.

Kontrakt nr 1 – „Modernizacja odcinka Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km 1,150- 0,000 linii nr 134, km 15,810 – 29,110 linii nr 133)” wykonywano:

1. Roboty budowlane związane z realizacją Obiektu 12–odcinek nr 2: stacja Jaworzno Szczakowa (km 1,150–0,000 linii nr 134 i km 15,810–19,500 linii nr 133): W ramach realizacji Obiektu 12 – odcinek nr 2, Prowadzono prace w ramach branży sterowanie ruchem kolejowym oraz teletechnika. Prowadzono roboty budowlane w zakresie obiektów inżynieryjnych: Km 15,900 – roboty wykończeniowe. Km 17,088 – mur oporowy. Km 19,087 – układanie i zasypka murów oporowych, lanie dylatacji w osi nr 1 i 3.

2. Roboty budowlane związane z realizacją Obiektu 13 – odcinek nr 3: Jaworzno Szczakowa – granica woj. śląskiego/małopolskiego (km 19,500–24,093 linii nr 133):

W ramach realizacji Obiektu 13 – odcinek nr 3 kontynuowano budowę odwodnień liniowych w postaci rowów umocnionych, drenaży kamiennych i kolektorów. Kontynuowano budowę przepustu w km 20,317 oraz 22,558. Kontynuowano prace związane z budową przejścia pod torami 20,758. Kontynuowano prace przy przebudowie Wiaduktów kolejowych w km 21,731; 22,539 oraz budowie WK 23,985. Kontynuowano roboty związane z przebudową WK w km 19,918 oraz 20,160 oraz przebudową przepustu w km 21,129. kontynuowano budowę peronu nr 2 w Jaworznie Ciężkowicach

3. Roboty budowlane związane z realizacją Obiektu 14-odcinek nr 4: granica woj. śląskiego/małopolskiego – Trzebinia (km 24,093–29,110 linii nr 133)

W ramach realizacji Obiektu 14 – odcinek nr 4 kontynuowano wykonywanie rozwiązań zamiennych dla podtorza na p. odg. Balin; Realizowano prace związane z budową obiektów 25,968; 27,591; 27,398; 28,950. Kontynuowano budowę peronu nr 2 w Balinie; kontynuowano budowę korpusu dla zabudowy nawierzchni dojścia do kładki nad torami

Kontrakt nr 2 – „Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii nr 133)” wykonywano:

1. Roboty budowlane związane z realizacją Obiektu 8 – odcinek nr 1: stacja Trzebinia (km 29,110 – 33,200 linii nr 133)

W ramach tych robót wykonano montaż rozjazdu nr 22, montaż rozjazdu nr 23, montaż rozjazdu nr 24, montaż rozjazdu nr 25. Prowadzono montaż toru nr 102 oraz budowę odwodnienia między torami 102/104. Realizowano prace w zakresie sterownia ruchem kolejowym oraz sieci trakcyjnej
i elektroenergetyki. Kontynuowano roboty związane z budową peronów 3 i 4. Prowadzono prace przy nastawniach TSB oraz TSA

2. Roboty budowlane związane z realizacją Obiektu 9 – odcinek nr 2: szlak Trzebinia – Krzeszowice (km 33,200 – 44,800 linii nr 133)

Realizowano prace w zakresie budowy torów, kontynuowano demontaż urządzeń srk na torze 2 na szlaku Trzebinia – Krzeszowice. Wykonano podpory P1, P2, P3, P4. Kontynuowano wykonanie przepustu w km 40,081, Prowadzono prace związane z przebudową mostu kolejowego w km 38,150; przebudową przepustu drogowego w km 40,277; przebudową przepustu kolejowego w km 41,913; przebudową przepustu kolejowego w km 42,416; budową nowego przepustu drogowego w km 43,803; przebudową mostu kolejowego w km 44,221

3. Roboty budowlane związane z realizacją Obiektu 10 – odcinek nr 3: stacja Krzeszowice (km 44,800 – 46,700 linii nr 133)

Przeprowadzono m.in. kontynuowano roboty torowe w tym rozbiórkę nawierzchni stalowej istniejących torów, stabilizacje podtorza Realizowano prace związane z branżą sterowanie ruchem kolejowym. prowadzono prace w związku z przebudową mostu kolejowego w km 44,810, budową estakady drogowej w km 45,009, wykonaniem podpory P1 (ob.E45,009), wykonaniem podpory P2 (ob.E45,009), wykonaniem podpory P11 (ob.E45,009), budową przejścia pod torami w km 45,237

Dodatkowo w ramach Kontraktu nr 4 – „Sygnalizacja dla obszaru LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia (km 6,847 – 0,000 linii nr 134, km 15,810 – 67,636 linii nr 133)”

Prowadzono prace w branży sterowanie ruchem kolejowym (srk) na posterunku odgałęźnym Długoszyn (km 2,665 – 3,450). Przekazano do eksploatacji urządzenia wewnętrzne ESTW na stacji Jaworzno Szczakowa (km 0,700 – 18,100). Przekazano do eksploatacji urządzenia radiołączności i łączności przewodowej na stacji Jaworzno Szczakowa (km 0,700 – 18,100). Zabudowano urządzenia zasilania w kontenerach SAZ na posterunku odgałęźnym Pieczyska (km 18,905 – 19,328)

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 4 Jaworzno - Krzeszowice

Kontrakt nr 4 Jaworzno - Krzeszowice

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 4 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 4 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 1 Jaworzno – Trzebinia

Kontrakt nr 4 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 4 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 4 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 4 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Kontrakt nr 2 Trzebinia - Krzeszowice

Czas trwania kontraktu: 07.2017 – 06.2020
Lokalizacja: Zabrze – Katowice – Kraków
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.