DW NR 755 OSTROWIEC ŚW. – OŻARÓW

Zarządzanie i nadzór nad realzacją inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. – Ćmielów – I etap”

Czas trwania kontraktu: 04.2014 – 11.2014
Lokalizacja: Ostrowiec Św. – Ćmielów
Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach