DW NR 747 IŁŻA – KONOPNICA

Pełnienie funkcji Inżyniera oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień Zadanie 3. Kontrakt 2: Budowa obwodnicy m. Chodel w ciągu drogi woj. Nr 747 Iłża – Lipsko – Solec n/Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica”

Czas trwania kontraktu: 06.2013 – 01.2015
Lokalizacja: Iłża – Konopnica
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie