ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 768 WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. KAZIMIERZA WIELKA

Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj”
Czas trwania kontraktu: 12.10.2017 – 15.12.2020
Lokalizacja: Kazimierza Wielka
Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach